Pegmatit, Dünya'nın merkezindeki magmanın zaman içindeki hareketlenmeler sonucunda yeryüzü kalkanına doğru hareketlenmesi sonucunda oluşan damarların yeryüzüne ulaşamadan oluşturdukları odacıklardır. Bu odacıklar zengin mineral yataklarıdır. Pegmatitin içindeki magma hızlı soğuma ile büyük çapta, yavaş soğuma ile küçük çapta mineralleri meydana getirir. Yerkabuğunun her hareketlenmesinde aynı damarlar yeniden ergiyerek pegmatit odacıkları genişler. Bu süreç yer kabuğu içinde sürekli volkanik patlamaya kadar devam eder.