Minör gam

Minör Gam: Belirli kurallara göre oluşturulan Batı müziğindeki temel nota dizilerinden biridir. Genelde, majörün tersine duygusaldır. Minör gamın temel özelliği, 3. derecesiyle 1. derecesinin minör 3'lü aralığına sahip olmasıdır.

Minör gam çeşitleriDüzenle

Natürel Minör

1 tam, 1 yarım, 2 tam, 1 yarım, 2 tam sesten oluşur. Majör bir gamın 6. derecesinden (notadan) başlanarak yazılmasıyla oluşturulabilir.

Örnek:

Do majör: Do Re Mi Fa Sol La Si Do
La natürel minör: La  Si  Do  Re  Mi  Fa  Sol  La
           1  1/2  1  1  1/2  1   1
Armonik Minör

1 tam 1 yarım 2 tam 1 yarım 1 birbuçuk 1 yarım sesten oluşur. Natürel minör gamın 7.derecesinin yarım ses tizleştirilmesiyle bulunabilir. Örnek:

La Armonik minör: La  Si  Do  Re  Mi  Fa  Sol# La
           1  1/2  1  1  1/2  3/2  1/2     

Melodik Minör

1 tam 1 yarım 4 tam 1 yarım sesten oluşur. Naturel minör gamın 6. ve 7. derecelerinin yarım ses tizleştirilmesiyle bulunabilir.

Örnek:

La Melodik minör: La  Si  Do  Re  Mi  Fa#  Sol#  La
           1  1/2  1  1  1   1   1/2

İlgili MinörDüzenle

Majör bir gamın 6.derecesi (notası) o gamın ilgili minörünü verir. Majör gam ve ilgili minörün natürel minör gamı aynı notalardan oluşur.