Majör gam, bir parçanın yapılış şeklidir. Minör gama göre daha baskın tonlar hakimdir ve daha coşkuludur.


Yapılış şekli:

         2tam 1 yarım 3 tam 1 yarım 

dır. Örnek:

 Do  Re  Mi  Fa  Sol  La  Si  Do
  tam  tam yarım tam  tam  tam yarım

Do(C)Major dizisi hiç arıza (# ya da bemol) almayan tek dizedir.