İlgili minör

İlgili minör, belli bir Majör gam ile aynı donanımı paylaşan natürel minör gama verilen isimdir. Herhangi bir Majör gamın ilgili minörünü bulmak için, o Majör gamın altıncı derecesini bulmak veya gama ismini veren notanın üç yarım ses gerisindeki notayı bulmak yeterlidir.

Örnekler:
Do Majör gamın ilgili minörü: La minör gam. Her iki gam da donanımda hiçbir arıza almaz.
Fa Majör gamın ilgili minörü: Re minör gam. Her iki gam da donanımda bir bemol alır.
Sol Majör gamın ilgili minörü: Mi minör gam. Her iki gam da donanımda bir diyez alır.