Nota

İhtar etmek.
  • Diplomatik nota: Bir devletin başka bir devlete her türlü politik sorunlar, iş birliği önerisi, anlaşmalar vb. ilgili olarak yolladığı yazı.
  • Nota (müzik): Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret.

Ayrıca bakınız değiştir