Matematiksel sembollerin listesi

Wikimedia liste maddesi
(Matematik sembolleri sayfasından yönlendirildi)

Matematik'te kullanılan sembollerin listesidir.

Temel matematikDeğiştir

AritmetikDeğiştir

Sembol Adı İlgili madde
  Artı toplama
  Eksi çıkarma
  Kartezyen çarpım çarpma
  Nokta çarpım
  Bölü bölme
 
  Artı-eksi işareti
  Eksi-artı işareti

AralıklarDeğiştir

Sembol Adı Yorumlama
  Kapalı aralık   : a b kapalı aralığı
    : İlk koordinatı a, ikinci koordinatı b olan çarpım kümesi elemanı
  Açık aralık   : a b açık aralığı
    : a b açık aralığı
  sağdan yarı açık aralık
 
 
  soldan yarı açık aralık
 
 
  Taban / Zemin  
  Tavan  
 

Trigonometrik fonksiyonlarDeğiştir

Sembol Adı Açıklama
  Sinüs Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın y eksenine göre koordinatıdır
  Kosinüs Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın x eksenine göre koordinatıdır.
  Sekant Kosinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersi
  Kosekant Sinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersi
  Tanjant Merkezi orijin olan, 1 birim yarıçaplı birim çemberdeki x=1 şeklinde y eksenine paralel çizilen doğru
 
  Kotanjant Analitik düzlemde yarıçapı 1 cm olan birim çember üzerinde α açısının ordinatıyla apsisinin oranı
 

KümelerDeğiştir

Sembol Adı Yorumlama
  Boş Küme
   
 
  Eleman
  Eleman değil
  Alt küme
 
  Kapsar
 
  Birleşim
  Kesişim
  A'nın tümleyeni
  Fark   (A kümesinin B kümesinden farkı)
    : A kümesinin B bağıntısına bölüm kümesi
  A kümesinin X evreni içerisindeki tümleyeni
  Çoklu kartezyen çarpım
  Çoklu birleşim
  Çoklu kesişim
  Ayrık birleşim birleşen kümeler birbirinden ayrık, ikişerli kesişimleri boş

SayılarDeğiştir

Sembol Adı Açıklama
  Doğal sayılar kümesi  
  Sayma sayıları kümesi  
 
 
 
  sıfır dahil olmak üzere doğal sayılar kümesi  
  Tam sayılar kümesi  
  Pozitif tam sayılar  
  Negatif tam sayılar  
 
Asal sayılar kümesi
  Oranlı sayılar kümesi  
  Pozitif oranlı sayılar
  Negatif oranlı sayılar
  Gerçek sayılar kümesi
  Karmaşık sayı kümesi
 

MantıkDeğiştir

MATEMATİKTE SEMBOLLER
Sembol Adı Yorumlama
  Eşittir   (x eşittir y'ye)
  Eşit değildir   (x eşit değildir y'ye).
2 + 2 ≠ 5
  Ve
  Veya
  İse, Gerektirir, İçin gerek şart
  Ancak ve ancak, İçin gerek ve yeter şart
  Ancak, İçin yeter şart
  Her, Bütün
  Vardır, En az bir
  Yalnızca bir tane vardır, Vardır tek türlü

Ayrıca bakınızDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir

Bazı Unicode çapraz referanslar: