Lozan Barış Konferansı

Barış Konferansı

Lozan Barış Konferansı (11 Kasım 1922–24 Temmuz 1923), İsviçre'nin Lozan (Lausanne) şehrinde 8 ay sürmüş ve Türk tarafının kayıtsız şartsız bağımsızlık talebi nedeniyle çetin geçmiştir. Görüşmelerde Türkiye'yi temsil eden İsmet Paşa başkanlığındaki heyetin bu başarıdaki rolü büyüktür.

Lozan Konferansına katılacak Türk Delege Heyeti 8 Kasım 1922 günü doğu ekspresiyle İstanbul'dan hareket etmiş ve 11 Kasım 1922 akşamı Lozan'a varmıştı. Türk Delege Heyeti Başkanı, Lozan yolculuğu sırasında heyet mensuplarına ilk Başkanlık Genel Bildirisini 11 Kasım 1922'de tebliğ etmişti. Bir askeri karargâh titizlik ve disiplini telkin eden bu bildiri, konferansın devam ettiği sürece heyet mensuplarının çalışma ve davranışlarını düzenleyen bir devamlı talimat niteliğindedir. Bu talimattaki öğüt, tavsiye ve direktifler bunun gibi önemli konferanslara katılacak heyetler için yapılması gereken aydınlatma ve uyarmalara güzel bir örnektir.

Lozan konferansına katılan Türk delege kurulu değiştir

Delegeler değiştir

Danışmanlar değiştir

Basın Danışmanları değiştir

Genel Sekreter ve Danışman değiştir

Tercüman değiştir

Katipler değiştir

  • Nanemolla Hafız Mehmet Efendi (Ercan)
  • Hesapçı Mehmet Ali Efendi (?)

Sekreterler değiştir

İsmet Paşa'nın yaverleri değiştir

Kaynakça değiştir