Münir Ertegün

Türk diplomat

Mehmet Münir Ertegün (1883, İstanbul - 11 Kasım 1944, Washington, DC), Türk diplomat ve devlet adamı. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde görev yapmıştır.

Mehmet Münir Ertegün
T.C. Washington, DC Büyükelçileri Mehmet Münir Ertegün'ün naaşını getiren USS Missouri (BB-63), solunda USS Power (DD-839) ve sağında Yavuz (Nisan 1946, Dolmabahçe Sarayı açıklarında, İstanbul)
Münir Ertegün'ün naaşının konulduğu tabut, Sultantepe Özbekler Tekkesi'nin yanında bulunan Ertegün Aile Mezarlığı'nda toprağa verilmesi için Selmanağa Camii'nin önünden geçerken (5 Nisan 1946, Üsküdar, İstanbul)

Babası evkaf nazırlarından Mehmet Cemil Bey, annesi ise İstanbul Sultantepe'deki Özbekler Tekkesi Şeyhi İbrahim Edhem Efendi'nin kızı Ayşe Hamide Hanım'dır. Şirket-i Hayriye idarecilerinden Rüstem Bey'in kızı, Dâr'ül Muallimât'tan (Kadın öğretmen Okulu) mezun Hayrünnisa Hanım ile evlendi. Bu evlilikten Nasuhî, Ahmet ve Selma adında üç çocukları oldu

Oğulları Ahmet Ertegün ve Nesuhi Ertegün dünyanın en büyük plak şirketlerinden olan Atlantic Records'un kurucularıdır.

1908 yılında İstanbul Darülfünûnu'nun "hukuk" bölümünden mezun oldu. Hâriciye Nezâreti'nde memur olarak göreve başladı. Sonrasında Bâb-ı Âli hükûmetinin hukuk danışmanlığına atandı. I. Dünya Savaşı sırasında İttifak Devletleri ile Rusya arasında yapılan Brest Litovsk Antlaşması'na katılan Osmanlı delegasyonunda yer aldı.

Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa'yla görüşmek üzere İstanbul Hükümeti'nce gönderilen Ahmed İzzet Paşa heyetinde görevlendirilerek Ankara'ya gittiyse de orada kalarak Türk Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Dışişleri Bakanlığı baş hukuk danışmanlığına atandı. Lozan Antlaşması'na katılan Türk delegasyonunda hukuk danışmanı olarak bulundu.

Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milletler Cemiyeti'ne Türk gözlemci ve aynı zamanda Bern ortaelçisi olarak İsviçre'ye gönderildi. Ardından Paris ve Londra'da büyükelçilik görevlerinde bulundu. 1934 yılında Washington, DC Büyükelçiliği görevine atandı ve 1944 yılında kalp krizinden dolayı hayatını kaybedene kadar bu göreve devam etti.

ABD'de görev yaptığı sırada Başkan Franklin D. Roosevelt ile yakın dost oldu. Türkiye ile ABD arasında kuvvetli ilişkiler kurulmasını sağlayan, sevilen ve etkin bir büyükelçi oldu. Kendisine verilen değerin bir yansıması olarak, vefatından sonra naaşı 1946 yılında ünlü Missouri Zırhlısı ile Türkiye'ye getirildi.

Naaşı, İstanbul Üsküdar'da Özbekler Tekkesi, tekkenin son postnişîni dedesi İbrahim Edhem Efendi'nin de bulunduğu kabristana defnedildi.

Kaynakça

değiştir