Kutbüddin Muhammed

Kutbüddin Muhammed (Farsça: قطب الدين محمد; ö. 1127, Harezm), 1097-1127 yılları arasında tahtta kalmış Harezmşah hükümdarı. Büyük Selçuklulara bağlı bir vali olarak 30 yıl Harezm'i yöneten Kutbüddin, Guceratlı bir gulam olan Anuş Tegin'in büyük oğluydu.

Kutbüddin Muhammed
Harezmşah hükümdarı
Hüküm süresi 1097-1127
Sonra gelen Atsız
Ölüm 1127
Harezm
Hanedan Harezmşahlar
Babası Anuş Tegin
Dini Sünni İslam

1097 yılında Büyük Selçuklu sultanı Berkyaruk tarafından "harezmşah" unvanıyla babası gibi Horasan valiliğine atandı. Hükmü döneminde yaptığı işlerle Kutbü'd-dîn ve’d-dünyâ, ebü’l-feth vemuînü emîri’l-mü'minîn lakaplarını aldı. 1127 yılında hayatını kaybeden Kutbüddin Muhammed'in yerine büyük oğlu Atsız geçti.

KaynakçaDüzenle

  • Taneri, Aydın (1989) Harezmşahlar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ISBN 975-389-110-5.
  • Kafesoğlu, İbrahim (1965), Harzemşahlar Devleti Tarihi (485-617/1092-1229), Ankara:
  • Köymen, Mehmet A. (1954), Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi. Cilt II: İkinci Imparatorluğu Tarihi, Ankara: say.311-53,445
  • Boyle, J. A. . The Cambridge History of Iran Volume 5: The Saljuq and Mongol Periods. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1968.
Resmî unvanlar
Önce gelen:
Anuş Tegin
Harezmşah hükümdarı
1097 - 1128
Sonra gelen:
Atsız