Anuş Tegin

Anuş Tegin (? - 1096/97), Selçuklu devlet adamı, Harezm valisi.

Anuş Tegin
Harezmşah hükümdarı
Hüküm süresi 1077-1097
Sonra gelen Kutbüddin Muhammed
Ölüm 1097

Hayatının ilk yılları hakkında bilgi bulunmamaktadır. 13. yüzyıl yazarlarından Reşidüddin' in Câmi'ut-Tevârîh adlı eserinde Nuştekin Gurca adıyla bahsettiği Anuş Tegin'i ve Harezmşahlıları Oğuzların Beğdili boyuna mensup göstermiştir. Selçuklu idarecilerinden Bilge Tigin tarafından Garcistanlı birisinden köle olarak satın alındı. Bundan dolayı kendisi Anuş Tigin Garcai olarak da anılmıştır. Saray hizmetine alındıktan sonra burada yetiştirildi. Sarayda yükselerek I. Melikşah' ın taştdârı oldu. Bu makamdakilere verilen Harezm valiliği görevine de getirildi[1]

Harezm valiliği görevindeyken burayı özerk bir bölge gibi idare etti ve onun soyundan gelenler Harezmşahlar Devleti’ni kurdular. Yeminüddin lakabını da taşıyan Anuş Tegin, 1097 yılında öldüğünde oğlu Kutbüddin Muhammed Harezm valisi oldu.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Özdeğer, Mehtap (2001). "Giriş". 15-16. Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi. Filiz Kitabevi. ss. 10, 11. ISBN 975-368-223-9.