Garcistan

Garcistan; Afgan Türkistanı'nın içinde, Horasan'da yer alan tarihi bölgedir.

İran'ın kuzeydoğusundaki Murgab Nehri'nin yukarı vadisinde bulunmaktaydı. Bölge şu anki; Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan ve kuzeybatı Pakistan'ı kapsamaktaydı.

TarihDüzenle

Bölge, 1012 yılında Sultan Mahmut tarafından Gazneli Devleti'ne katılmıştır.[1] Gazne Devleti'nin yıkılmasının ardından Harezm'de güçlenen ve topraklarını genişleten Harezmşah Alâeddin Muhammed tarafından 1215'te Gûr ve Gazne ile birlikte zapt edilmiştir.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Erdoğan Merçil (1989). Gazneliler Devleti Tarihi, TTK Yayınevi, Ankara, ISBN 975-16-0189-4, s.40