Ksenon tetraflorür

Ksenon tetraflorür (XeF4) bir ksenon atomu, dört flor atomundan oluşan bileşik.

Ksenon tetraflorür, soygazların bileşik yapamayacağı inancının kırılmasına neden olan ilk bileşiklerdendir. Bir soygaz olan ksenon, büyük atom hacmi nedeniyle diğer soygazlara nazaran daha kolay iyonlaşabilir ve bileşik oluşturabilir. Xe ve F2'nin 1:2 oranında bir araya getirilmesi ile oluşur ve Xe molekülü başına 251 kJ enerji salınan bu süreç ekzotermiktir.

Doğada bulunmayan XeF4, oldukça reaktiftir ve derhal bozunmak ister. Havadaki nem ile temasında dahi şiddetle patlayarak bozunur. Susuz koşullarda izole edilebilir bir bileşiktir. Renksiz kristaller halinde bulunur.