Avrupa Kimyasallar Ajansı

Avrupa Kimyasallar Ajansı (European Chemicals Agency, ECHA), Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH) olarak adlandırılan Avrupa Birliği düzenlemesinin uygulanmasının teknik ve idari yönlerini yöneten bir Avrupa Birliği ajansıdır. ECHA, AB'nin kimyasallar mevzuatının uygulanmasında düzenleyici otoriteler arasında itici güçtür. ECHA, şirketlerin mevzuata uyduklarını, kimyasalların güvenli kullanımını geliştirip geliştirmediklerini, kimyasallar hakkında bilgi sağladıklarını ve endişe verici kimyasallara değindiklerini tespit etmek zorundadır.