Mehmet Korkmaz Alemdar (d.7 Ocak 1948, Turhal, Tokat) Türk iletişim profesörü. Türkiye'de iletişim bilimin kurucu isimlerindendir.

1965 yılında Ankara Gazi Lisesini bitirdikten sonra A.Ü. SBF BYYO'dan 1969 yılında mezun oldu. Diploma çalışmasını 1971'de L’Institut des Hautes Etudes Européennes'de, doktorasını ise 1975'te Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Bursu ile Strasbourg 3 Üniversitesi'nde tamamladı. 1976 yılında, o zamanki adı Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu olan Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesine asistan olan Alemdar, aynı fakültede, 1980 yılında doçent, 1990 yılında profesör oldu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geçen Alemdar, 13 Ekim 2004 tarihinde Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığına getirildi. 4 Mart 2009'da, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığından istifa eden Korkmaz Alemdar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak 19 Ekim 2010 tarihinde TBMM tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilerek, bu görevi 15 Temmuz 2011 tarihine kadar yürütmüştür. Alemdar ayrıca, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkan Vekilliği (2004-2010) ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi Başkanlığı (2004-2010) görevlerinde de bulunmuştur. Korkmaz Alemdar halen Atılım Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Korkmaz Alemdar'ın çalışma alanları, iletişim sosyolojisi, kuramları ve tarihi olmakla birlikte popüler kültür, basın tarihi, Türkiye'de gazetecilik ve gazeteciler, medya endüstrisinin işleyişi gibi çeşitli konularda da çalışmaları bulunmaktadır. Korkmaz Alemdar'ın Türkiye'de özel radyo ve televizyonların kurulması ile başlayan sürece ve RTÜK yapısına yönelik eleştirel çalışmaları da bulunmaktadır.

Kitapları değiştir

1. Alemdar, Korkmaz; Uzun, Ruhdan, Herkes İçin Gazetecilik, Tanyeri Kitap, 2014

2. Alemdar, K. (Ed), Türkiye'de Kitle İletişimi: Dün-Bugün-Yarın, Gazeteciler Cemiyeti Yayını, 2009

3. Alemdar, K. ve İ. Erdoğan, Popüler Kültür ve İletişim, Erk Yayınları, Ankara, 2005. (Gözden geçirilmiş, genişletilmiş yeni baskı)

4. Alemdar, K. ve İ. Erdoğan, Öteki Kuram; Kitle İletişim Kuram ve Tartışmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirilmesi, Ankara, Erk Yayınları, Ankara, 2002. (3 baskı, 2009)

5. Alemdar, K., İletişim ve Tarih, Ümit Yayınevi, Ankara, 2001. (2. ve Genişletilmiş Baskı)

6. Alemdar, K. (Ed.), Medya Gücü ve Demokratik Kurumlar, Tüses-Afa Yayını, Ankara,1999.

7. Alemdar, K. ve İ. Erdoğan, Başlangıcından Günümüze İletişim Kuram ve Araştırmaları, My Yayınları, Ankara, 1997.

8. Alemdar, K., İletişim ve Tarih, İmge Yayınevi, Ankara, 1995.

9. Alemdar, K. ve İ.Erdoğan, Popüler Kültür, Ümit Yayınevi, Ankara, 1994.

10. Alemdar, K., R. Kaya, Radyo Televizyonda Yeni Düzen, TOBB Yayını, 1993. (Baslı, fakat yayımlanmadı)

11. Alemdar, K., İ.Erdoğan, İletişim ve Toplum: Kitle İletişim Kuramları Tutucu ve Değişimci Yaklaşımlar, Bilgi Yayınevi, 1992.

12. Alemdar, K., Basının Kendi Kendini Denetimi. Dünya Deneyi ve Türkiye, Basın Yayın Genel Müdürlüğü (Çoğaltma), Ankara, 1986.

13. Alemdar, K., R. Kaya (Çev-Der), Kitle İletişimine Temel Yaklaşımlar, Savaş Yayınları, Ankara, 1983.

14. Alemdar, K., Türkiye'de Çağdaş Haberleşmenin Tarihsel Kökenleri; İletişim Sosyolojisinin Temelleri Üzerine Bir Deneme, AİTİA Yayınları, 1981 (2 Baskı)

15. Alemdar, K., İstanbul (1875-1964): Türkiye'de Yayınlanan Fransızca Bir Gazetenin Tarihi, AİTİA Yayını, Ankara, 1978. (2. Baskı, 1980)

Çevirileri değiştir

1. Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, 1989 (İş Bankası Külür Yayınları,1989,1991; Bilgi Yayınevi, 1995, 2003, 2005, Kırmızı Yayınları, 2008)