Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Ankara'da bulunan Türkiye'nin önemli iletişim fakültelerinden biridir.Birçok ünlü gazeteci ve televizyoncu yetiştirmiştir.1967-1968 eğitim öğretim yılında Ekonomik ve Sosyal Faaliyetler Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine bağlı olarak kurulan Başkent Gazetecilik Yüksek Okulu 24 Ağustos 1971 tarihinde devletleştirilerek Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu adıyla Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlanmıştır. Üç yıllık eğitim veren bu okuldaki eğitim süresi 10 Kasım 1973 tarihinde dört yıla çıkarılmıştır.

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu 1981-1982 öğretim yılında Basın Yayın Yüksek Okulu adıyla Gazi Üniversitesi altında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

1992 yılından itibaren de bütün basın-yayın yüksekokullarının fakülteye dönüştürülmesiyle de Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi adını almıştır.

Kuruluşundan bu yana Doç. Cevdet Perin, Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı, Prof. Dr. Ahmet Beyarslan, Prof.Dr. Aydın Güven Gürkan, Prof. Dr. İsmail Bulmuş, Prof. Dr. Süleyman Arslan, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Prof. Dr. Nejat Tenker'in yönetici olarak görev yaptığı Fakültede, Prof. Dr. Ertan Oktay 1992'de kurucu Dekan olarak atandığı görevini 1998 yılına kadar sürdürmüştür. 1998 yılında ise Prof. Dr. Alemdar Yalçın Dekan olarak atanmıştır. Eylül 2001 tarihinde dekanlığa getirilen Prof. Dr. Nurettin Güz'ün görev süresinin 13 Eylül 2004 tarihinde dolması üzerine, Fakülte Dekanlık görevine, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar atanmıştır. 15 Kasım 2007 Dekanlığa tekrar Korkmaz Alemdar getirilmiştir. Korkmaz Alemdar 4 Mart 2009 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığından istifa etmiştir. Prof. Alemdar'ın yerine 11 Mart 2009 Prof. Dr. Naci Bostancı dekan olarak atanmıştır. 15 Temmuz 2011 tarihinde, iletişim fakültesi dekanlığına ikinci kez Prof. Dr. Nurretin Güz getirilmiştir.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi kendisine misyon olarak aşağıdaki noktaları belirlemiştir:

  • Kitle iletişim araçlarının, kurumlarının ve örgütlerinin işleyiş ilkeleri ve uygulamaları hakkında öğrencilere kuramsal ve uygulamalı bilgiler vermek.
  • Gazetecilik, radyo-televizyon yapımcılığı, halkla ilişkiler uzmanlığı vb. alanlarda öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.
  • Öğrencilerin, kitle iletişim kurumlarının, araçlarının ve örgütlerinin yapı ve işlevlerine ilişkin eleştirel ve sorgulayıcı düşünebilmelerini sağlamak, bilimsel yönteme ilişkin temel bilgileri kazandırmak,
  • Öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerinin ve analitik düşünme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmak.
  • Gazetecilik, radyo-televizyon yapımcılığı, sinema, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanında uzmanlaşma vb. alanlarda öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak onları mesleki yaşama hazırlamak.
  • Lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora programlarına da devam eden öğrencilerin, iletişim alanına akademisyen olarak katılmalarını sağlamak.

Dış bağlantılarDüzenle