Prof. Dr. Nurettin Güz (d. 1961) Türk akademisyen, yazar.

1981 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans, 1985'te yüksek lisans, 1988'de ise doktora eğitimi almıştır. Gazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nde öğretim vermiştir.

1981 - 1986 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yapmıştır. 1986 - 1987 yılları arasında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda görev almıştır. 1996-1999 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dekan vekili ve 2001-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dekanlık görevinde bulunmuştur. 2011 Temmuz'unda, ikinci kez Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı'na getirilen Güz, aynı fakültede Gazetecilik Bölüm başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Kitapları

değiştir
 • Haberde Yönlendirme ve Kamuoyu Araştırmaları, Nobel Yayınevi, Ankara, 2005
 • Tek Parti İdeolojisinin Yayın Organları HALKEVLERİ DERGİLERİ, Ankara, 1995
 • SCF Sonrası BASINDA MUHALEFET VE 1931 Matbuat Kanunu, G.Ü. İletişim Fak. Yayını, Ankara, 1993
 • Türkiye'de Basın İktidar İlişkileri, G.Ü.BYYO Yayını, Ankara, 1991
 • Basında Yasalar Suç ve Cezalar, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yayını, Ankara, 1988

Makalaler

değiştir
 • "Osmanlı Basını", Selçuk İletişim, 3, 40-57, Temmuz 2000
 • "Basın ve Yeni Osmanlılar Cemiyeti", Selçuk İletişim, 2, 18-26, Ocak 2000
 • "Cumhuriyetin İlanına Basının Bakışı", Selçuk İletişim, 1, 3-12, Temmuz 1999
 • "Tek Partili Yönetimde Basın", Yeni Türkiye, 23-24, 2668-2776, 1998
 • "Türk Basınında Kamuoyu Araştırmalarının Yönlendirme Aracı Olarak Kullanılması", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 45-73, 1997
 • "Türk Basınında Gündem Oluşturma", Yeni Türkiye, 12, 982-997, 1996
 • "Siyasal Tercihleri Belirlemede Kitle İletişim Araçlarının Rolü (Mart 1994 Yerel Seçimleri Ankara Örneği)", Amme İdaresi Dergisi, 28, 113-128, 1995
 • "Yazılı Basın Aile İlişkileri", Türk Aile Ansiklopedisi, 2, 629-635, 1991
 • "Harf İnkılabının Basına Etkileri", G.Ü.BYYO Dergisi, 10, 89-119, 1991
 • "Türkiye'de Matbaanın Kurulması", G.Ü.BYYO Dergisi, 8, 149-169, 1989
 • Bir Araştırma (Gaziantep ve Sinop Pilot Bölgesi), Kooperatifçilik Dergisi, 105, 91-104, 1994

Projeler

değiştir
 • Türkiye İmajı Araştırma Projesi (Yabancı turistler üzerinde) Turizm Bakanlığı-Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1991
 • Türk Standartları Enstitüsü'nün Tanıtımı (Film Projesi) Türk Standartları-Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 1992