Kişi başına GSYİH'larına göre Çin'in idari bölümleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu madde, Çin'in üst düzey idari bölümlerinin kişi başına GSYİH'larının listesidir. Tüm sayılar, o zamanki döviz kuruna ve satın alma gücü paritesine dayalı olarak Çin'in ulusal para birimi olan Renminbi (CNY) ve Amerikan dolarının nominal değerleriyle gösterilmektedir. Burada kullanılan ortalama CNY döviz kurusu Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndadır; CNY satın alma gücü paritesi döviz kurları ise Uluslararası Para Fonu (IMF)'nun tahminleridir.

Amerikan doları değerinde kişi başına GSYİH'larına göre Çin eyaletleri ve ÖİB'lerin haritası:
     >$20.000      $15.000 - $19.999      $10.000 - $14.999      $7.500 - $9.999      $5.000 - $7.499      <$5.000

2019 verileri değiştir

2019 yılı kişi başına GSYİH'larına göre Çin eyaletlerinin listesi (yıl ortası nüfusa dayalı)[1]
Nominal kur: 1 Amerikan doları = CNY 6,8985;[2]
Satın alma gücü parite oranı: 1 Uluslararası dolar = CNY 3,497 (Kaynak: IMF WEO, Ekim 2019)[3]
Eyalet Sıra Kişi başına GSYİH Referans endeksi Karşılaştırılabilir ülke
CNY ABD$ SAGP Pay
(%)
GSYİH
CNY (mil)
yıl ortası
nüfus (mil)
Karşılaştırılabilir ülke
Çin anakarası 70.892 10.276 20,272 100 99.086.500 1.397,7150 Dominik Cumhuriyeti
Pekin 1 164.220 23.805 46.960 232 3.537.128 21,5390 Güney Kore
Şanghay 2 157.279 22.799 44.975 222 3.815.532 24,2596 İspanya
Jiangsu 3 123.607 17.918 35.347 174 9.963.152 80,6035 Portekiz
Zhejiang 4 107.624 15.601 30.776 152 6.235.174 57,9350 Antigua ve Barbuda
Fujian 5 107.139 15.531 30.637 151 4.239.500 39,5700 Antigua ve Barbuda
Guangdong 6 94.172 13.651 26.929 133 10.767.107 114,3350 Şili
Tientsin 7 90.370 13.100 25.842 127 1.410.428 15,6072 Bulgaristan
Hubei 8 77.387 11.218 22.129 109 4.582.831 59,2200 Karadağ
Çongçing 9 75.828 10.992 21.684 107 2.360.577 31,1306 Türkmenistan
Şantung 10 70.653 10.242 20.204 100 7.106.753 100,5873 Dominik Cumhuriyeti
İç Moğolistan 11 67.851 9.836 19.403 96 1.721.253 25,3680 Botsvana
Şensi 12 66.644 9.661 19.057 94 2.579.317 38,7031 Azerbaycan
Anhui 13 58.496 8.479 16.727 83 3.711.398 63,4475 Palau
Hunan 14 57.540 8.341 16.454 81 3.975.212 69,0858 Kolombiya
Liaoning 15 57.191 8.290 16.354 81 2.490.945 43,5550 Kolombiya
Hainan 16 56.507 8.191 16.159 80 530.893 9,3952 Cezayir
Henan 17 56.388 8.174 16.125 80 5.425.920 96,2250 Cezayir
Siçuan 18 55.774 8.085 15.949 79 4.661.582 83,5800 Surinam
Sincan 19 54.280 7.868 15.522 77 1.359.711 25,0499 Lübnan
Ningşia 20 54.217 7.859 15.504 76 374.848 6,9139 Lübnan
Jiangxi 21 53.164 7.707 15.203 75 2.475.750 46,5685 Saint Lucia
Çinghay 22 48.981 7.100 14.007 69 296.595 6,0553 Güney Afrika
Tibet 23 48.902 7.089 13.984 69 169.782 3,4719 Güney Afrika
Yünnan 24 47.944 6.950 13.710 68 2.322.375 48,4390 Güney Afrika
Guizhou 25 46.433 6.731 13.278 65 1.676.934 36,1148 Paraguay
Hebei 26 46.348 6.719 13.254 65 3.510.452 75,7414 Paraguay
Şansi 27 45.724 6.628 13.075 64 1.702.668 37,2378 Tunus
Jilin 28 43.475 6.302 12.432 61 1.172.682 26,9740 Fiji
Guangşi 29 42.964 6.228 12.286 61 2.123.714 49,4300 Fiji
Heilongjiang 30 36.183 5.245 10.347 51 1.361.268 37,6220 Ukrayna
Kansu 31 32.994 4.783 9.435 47 871.830 26,4235 Libya

Yıl sonu nüfusa dayalı kişi başına GSYİH değiştir

2019 yıl sonu nüfusa dayalı kişi başına GSYİH
2019 yılı kişi başına GSYİH verilerine göre Çin eyaletlerinin listesi (yıl sonu nüfusa dayalı)[1]
Nominal kur: 1 Amerikan doları = CNY 6,8985;[2]
Satın alma gücü parite oranı: 1 Uluslararası dolar = CNY 3,497 (Kaynak: IMF WEO, Ekim 2019)[3]
Eyalet Sıra Kişi başına GSYİH Referans endeksi
CNY ABD$ SAGP Pay
(%)
GSYİH
CNY (mil)
yıl sonu
nüfus (mil)
China (mainland) 70,774 10,259 20,238 100 99,086,500 1,400.0500
Beijing 1 164,243 23,808 46,967 232 3,537,128 21.5360
Shanghai 2 157,138 22,779 44,935 222 3,815,532 24.2814
Jiangsu 3 123,459 17,897 35,304 174 9,963,152 80.7000
Fujian 4 106,708 15,468 30,514 151 4,239,500 39.7300
Zhejiang 5 106,584 15,450 30,479 151 6,235,174 58.5000
Guangdong 6 93,456 13,547 26,725 132 10,767,107 115.2100
Tianjin 7 90,306 13,091 25,824 128 1,410,428 15.6183
Hubei 8 77,321 11,208 22,111 109 4,582,831 59.2700
Chongqing 9 75,555 10,952 21,606 107 2,360,577 31.2432
Shandong 10 70,572 10,230 20,181 100 7,106,753 100.7021
Inner Mongolia 11 67,777 9,825 19,381 96 1,721,253 25.3960
Shaanxi 12 66,542 9,646 19,028 94 2,579,317 38.7621
Anhui 13 58,301 8,451 16,672 82 3,711,398 63.6590
Hunan 14 57,459 8,329 16,431 81 3,975,212 69.1838
Liaoning 15 57,241 8,298 16,369 81 2,490,945 43.5170
Henan 16 56,285 8,159 16,095 80 5,425,920 96.4000
Hainan 17 56,196 8,146 16,070 79 530,893 9.4472
Sichuan 18 55,661 8,069 15,917 79 4,661,582 83.7500
Ningxia 19 53,961 7,822 15,431 76 374,848 6.9466
Xinjiang 20 53,888 7,812 15,410 76 1,359,711 25.2322
Jiangxi 21 53,058 7,691 15,172 75 2,475,750 46.6610
Qinghai 22 48,797 7,073 13,954 69 296,595 6.0782
Tibet 23 48,432 7,021 13,849 68 169,782 3.5056
Yunnan 24 47,802 6,929 13,669 68 2,322,375 48.5830
Guizhou 25 46,286 6,710 13,236 65 1,676,934 36.2295
Hebei 26 46,239 6,703 13,222 65 3,510,452 75.9197
Shanxi 27 45,657 6,618 13,056 65 1,702,668 37.2922
Jilin 28 43,582 6,318 12,463 62 1,172,682 26.9073
Guangxi 29 42,817 6,207 12,244 60 2,123,714 49.6000
Heilongjiang 30 36,288 5,260 10,377 51 1,361,268 37.5130
Gansu 31 32,931 4,774 9,417 47 871,830 26.4743

2018 verileri değiştir

2018 yılı kişi başına GSYİH'larına göre Çin eyaletleri listesi
(2018 Çin Ekonomik Sayımı Revizyonu,[4] yıl ortası nüfusa dayalı)[1]
Nominal kur: 1 Amerikan doları = CNY 6,6174[5]
1 Uluslararası dolar = CNY 3,499 (Kaynak: IMF WEO Ekim 2019)[3])
Eyalet Sıra Kişi başına GSYİH Referans endeksi
CNY ABD$ SAGP Pay
(%)
GSYİH
CNY (milyonlar)
yıl ortası
nüfus (mil)
Çin anakarası 66.006 9.975 18.864 100 91.928.110 1.392,7300
Pekin 1 153.095 23.135 43.754 232 3.310.597 21,6245
Şanghay 2 148.744 22.478 42.510 225 3.601.182 24,2106
Jiangsu 3 115.930 17.519 33.132 176 9.320.755 80,4000
Zhejiang 4 101.813 15.386 29.098 154 5.800.284 56,9700
Fujian 5 98.542 14.891 28.163 149 3.868.777 39,2600
Guangdong 6 88.781 13.416 25.373 135 9.994.522 112,5750
Tientsin 7 85.756 12.959 24.509 130 1.336.292 15,5824
Hubei 8 71.109 10.746 20.323 108 4.202.195 59,0950
Çongçing 9 69.901 10.563 19.977 106 2.158.880 30,8848
Şantung 10 66.472 10.045 18.998 101 6.664.887 100,2654
İç Moğolistan 11 63.765 9.636 18.224 97 1.614.076 25,3130
Şensi 12 62.188 9.398 17.773 94 2.394.188 38,4992
Anhui 13 54.078 8.172 15.455 82 3.401.091 62,8920
Liaoning 14 53.873 8.141 15.397 82 2.351.054 43,6410
Hunan 15 52.809 7.980 15.093 80 3.632.968 68,7949
Hainan 16 52.801 7.979 15.090 80 491.069 9,3004
Henan 17 52.114 7.875 14.894 79 4.993.590 95,8200
Sincan 18 51.950 7.850 14.847 79 1.280.939 24,6572
Siçuan 19 51.556 7.791 14.734 78 4.290.210 83,2150
Ningşia 20 51.248 7.744 14.646 78 351.021 6,8495
Jiangxi 21 49.012 7.407 14.008 74 2.271.651 46,3485
Çinghay 22 45.738 6.912 13072 69 274.800 6,0081
Tibet 23 45.475 6.872 12.997 69 154.839 3,4049
Yünnan 24 43.366 6.553 12.394 66 2.088.063 48,1500
Hebei 25 43.108 6.514 12.320 65 3.249.461 75,3791
Şansi 26 43.010 6.499 12.292 65 1.595.813 37,1035
Guizhou 27 42.767 6.463 12.223 65 1.535.321 35,9000
Jilin 28 41.515 6.274 11.865 63 1.125.381 27,1075
Guangşi 29 40.012 6.046 11.435 61 1.962.781 49,0550
Heilongjiang 30 33.977 5.135 9.711 51 1.284.648 37,8090
Kansu 31 30.797 4.654 8.802 47 810.407 26,3149

Yıl sonu nüfusa dayalı kişi başına GSYİH değiştir

2018 yıl sonu nüfusa dayalı kişi başına GSYİH
2018 yıl sonu nüfusa dayalı kişi başına GSYİH'larına göre Çin eyaletleri listesi
(2018 Çin Ekonomik Sayımı Revizyonu, yıl sonu nüfusa dayalı)[1]
Nominal kur: 1 Amerikan doları = CNY 6,6174[5]
1 Uluslararası dolar = CNY 3,499 (Kaynak: IMF WEO Ekim 2019[3])
Eyalet Sıra Kişi başına GSYİH Referans endeksi
CNY ABD$ SAGP Pay
(%)
GSYİH
CNY (milyonlar)
yıl sonu
nüfus (mil)
Çin anakarası 65.880 9.956 18.828 100 91.928.110 1.395,3800
Pekin 1 153.681 23.224 43.921 233 3.310.597 21,5420
Şanghay 2 148.577 22.452 42.463 226 3.601.182 24,2378
Jiangsu 3 115.776 17.496 33.088 176 9.320.755 80,5070
Zhejiang 4 101.103 15.278 28.895 153 5.800.284 57,3700
Fujian 5 98.167 14.835 28.056 149 3.868.777 39,4100
Guangdong 6 88.089 13.312 25.175 134 9.994.522 113,4600
Tientsin 7 85.682 12.948 24.487 130 1.336.292 15,5960
Hubei 8 71.019 10.732 20.297 108 4.202.195 59,1700
Çongçing 9 69.601 10.518 19.892 106 2.158.880 31,0179
Şantung 10 66.336 10.024 18.958 101 6.664.887 100,4724
İç Moğolistan 11 63.697 9.626 18.204 97 1.614.076 25,3400
Şensi 12 61.955 9.362 17.706 94 2.394.188 38,6440
Liaoning 13 53.932 8.150 15.414 82 2.351.054 43,5930
Anhui 14 53.784 8.128 15.371 82 3.401.091 63,2360
Hunan 15 52.661 7.958 15.050 80 3.632.968 68,9877
Hainan 16 52.559 7.943 15.021 80 491.069 9,3432
Henan 17 51.989 7.856 14.858 79 4.993.590 96,0500
Sincan 18 51.510 7.784 14.721 78 1.280.939 24,8676
Siçuan 19 51.435 7.773 14.700 78 4.290.210 83,4100
Ningşia 20 51.012 7.709 14.579 77 351.021 6,8811
Jiangxi 21 48.878 7.386 13.969 74 2.271.651 46,4760
Çinghay 22 45.555 6.884 13.019 69 274.800 6,0323
Tibet 23 45.035 6.806 12.871 68 154.839 3,4382
Yünnan 24 43.236 6.534 12.357 66 2.088.063 48,2950
Hebei 25 43.003 6.499 12.290 65 3.249.461 75,5630
Şansi 26 42.917 6.486 12.266 65 1.595.813 37,1834
Guizhou 27 42.648 6.445 12.189 65 1.535.321 36,0000
Jilin 28 41.618 6.289 11.894 63 1.125.381 27,0406
Guangşi 29 39.845 6.021 11.388 60 1.962.781 49,2600
Heilongjiang 30 34.048 5.145 9.731 52 1.284.648 37,7310
Kansu 31 30.729 4.644 8.782 47 810.407 26,3726

Ek bölüm değiştir

Ek bölüm
Hong Kong ÖİB'nin tarihî kişi başına GSYİH'sı
Hong Kong ÖİB'nin tarihî kişi başına GSYİH'sı
(Kaynak: IMF WEO Ekim 2019))[6]
Yıl HK$ Nominal
(ABD$)
SAGP
(Ulus'sı$)
2019 386.386 49.334 64.927
2018 380.263 48.517 64.216
2017 359.166 46.091 61.529
2016 337.615 43.496 58.433
2015 328.096 42.322 57.091
2014 311.600 40.182 55.602
2013 296.538 38.230 53.412
2012 284.069 36.620 51.195
2011 272.091 34.951 49.819
2010 251.887 32.422 46.937
2009 237.157 30.594 43.801
2008 245.191 31.488 44.774
2007 237.916 30.495 43.163
2006 217.741 28.028 39.676
2005 206.517 26.552 36.330
2004 193.735 24.874 33.002
2003 185.782 23.856 29.711
2002 192.890 24.731 28.466
2001 196.298 25.167 27.548
2000 199.285 25.574 26.881
1999 193.737 24.969 24.694
1998 198.693 25.649 23.943
1997 210.702 27.215 25.413
1996 191.028 24.699 23.955
1995 177.220 22.909 23.107
1994 170.323 22.039 22.653
1993 154.132 19.925 21.339
1992 136.129 17.586 19.996
1991 118.047 15.190 18.632
1990 103.453 13.281 17.238
1989 93.041 11.928 16.074
1988 81.602 10.454 15.270
1987 70.035 8.981 13.773
1986 57.186 7.328 11.920
1985 50.211 6.445 10.642
1984 47.903 6.127 10.374
1983 40.329 5.551 9.240
1982 37.002 6.096 8.531
1981 33.274 5.953 7.929
1980 28.185 5.664 6.791
Makao ÖİB'nin tarihî kişi başına GSYİH'sı
Makao ÖİB'nin tarihî kişi başına GSYİH'sı
(Kaynak: IMF WEO Ekim 2019))[6]
Yıl MOP$ Nominal
(ABD$)
SAGP
(Ulus'sı$)
2019 655.460 81.151 114.363
2018 665.072 82.388 116.808
2017 621.329 77.415 110.592
2016 561.878 70.278 100.187
2015 560.009 70.133 99.667
2014 694.860 86.998 127.869
2013 677.967 84.860 133.020
2012 590.753 73.938 122.711
2011 528.166 65.868 115.105
2010 407.481 50.921 93.506
2009 316.301 39.615 75.175
2008 305.462 38.087 72.682
2007 273.895 34.084 70.378
2006 230.487 28.806 62.762
2005 200.034 24.970 56.997
2004 183.556 22.881 53.545
2003 147.158 18.347 42.604
2002 133.537 16.623 37.987
2001 125.414 15.611 34.656

Ayrıca bakınız değiştir

Dipnot değiştir

Kaynakça değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b c d 2019 yılı GSYİH verileri ön verilerdir; 2018 yılı verileri ise 2018 CASEN'e dayanan bir revizyondur: "Home - Regional - Quarterly by Province" (Basın açıklaması) (İngilizce). China NBS. 15 Nisan 2020. 30 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Nisan 2020. 
  2. ^ a b 2019 yılı Çin yuaninin ABD dolarıyla ortalama kur oranı, 2019 Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Hakkındaki Çin Halk Cumhuriyeti İstatistiksel Bildirisi'ne dayanır: Yılın ortalama kur oranı 1 ABD$'na 6,8985 RMB; 2018 yılına göre yüzde 4,1 oranında değer kaybetti. "Statistical Communiqué of the People's Republic of China on the 2019 National Economic and Social Development" (Basın açıklaması) (İngilizce). China NBS. 28 Şubat 2020. 17 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020. 
  3. ^ a b c d Çin anakarasının tarihî satın alma gücü paritesi sayıları ve Çin yuaninin Uluslararası dolarla kur oranları, "World Economic Outlook Database" (Dünya Ekonomik Görünüm Veritabanı Ekim 2020)'e dayanır. "World Economic Outlook Database, October 2019" (Basın açıklaması) (İngilizce). International Monetary Fund. 9 Ekim 2019. 5 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020. 
  4. ^ 2018 yılı 4. Millî Ekonomik Sayım hakkında: "Stats.gov.cn resmî web sitesinde 4th National Economic Census kelimelerini girip arama yapınız" (Basın açıklaması). Çin Ulusal İstatistik Bürosu. 17 Ocak 2020. 3 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Nisan 2020. 
  5. ^ a b 2018 yılında Çin yuanının ABD dolarına ortalama oranı, "2018 Yılı Ulusal Ekonomik ve Sosyal Gelişme Hakkında Çin Halk Cumhuriyeti İstatistiksel Bildirisi"ne dayanır: Yılın ortalama kur oranı 1 ABD$'na 6,6174 RMB; 2017 yılına göre yüzde 2.0 oranında değer kazandı. "Statistical Communiqué of the People's Republic of China on the 2018 National Economic and Social Development" (Basın açıklaması) (İngilizce). National Bureau of Statistics of China. 28 Şubat 2019. 25 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020. 
  6. ^ a b Hong Kong, Tayvan ve Makao'nun tüm GSYİH verileri, Ekim 2019 IMF WEO raporuna dayanır. ("Download WEO Data: October 2019 Edition" (Basın açıklaması) (İngilizce). Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund). 9 Nisan 2019. 5 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Nisan 2019. )

Dış bağlantılar değiştir