Hiperbol bir konik kesiti türü. Diğer üç konik kesit türü gibi - parabol, elips, ve çember - bir koni ve bir düzlemin kesişimi ile oluşan bir eğridir.

En çok bilinen hiperbol denkleminin grafiğidir.

Tanım ve eşitlikler değiştir

 
Bir hiperbol grafiği (kırmızı eğri). Asimptotlar mavi noktalı çizgi ile gösterilmiş. Merkez C ile gösterilmiş ve iki köşe -a ve a ya yerleştirilmiş. Odaklar F1 ve F2 olarak gösterilmiş.

Hiperbol merkeze uzaklığı eşit olan iki odağa, uzaklıkları farkı eşit olan noktalar kümesidir.

Hiperbolü oluşturan iki eğriye hiperbolün kolları denir.

Kolların birbirine en yakın olduğu iki noktaya köşe denir. Bu iki nokta arasındaki doğruya ana eksen denir. Ana eksenin orta noktası hiperbolün merkezidir.

Ayrıca bakınız değiştir