Eğri, matematikte doğruya benzer bir nesnedir. Ancak bunun doğrusal olması gerekmez.

Bir parabol

Sezgisel olarak bir eğri, hareketli bir noktanın bıraktığı iz olarak düşünülebilir.

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

Dış bağlantılar değiştir