Hatay Devleti Millet Meclisi

Hatay Devleti'nin yasama organı

Hatay Devleti Millet Meclisi, 7 Eylül 1938 ile 29 Haziran 1939 tarihleri arasında faaliyet gösteren Hatay Devleti yasama organıdır.

Meclisi oluşturan 40 mebusun 22 tanesi Türk, 9'u Alevi Arap, 2'si Sünni Arap, 5'i Ermeni, 2 tanesi de Rum Ortodoks cemaatine mensuptu. Meclis 2 Eylül 1938 günü açıldı. Başkanlığına Abdülgani Türkmen seçildi.

6 Eylül tarihinde Hatay Devleti'nin ilk kabinesini, Meclis'te hükûmet programı okunduktan sonra güvenoyu alarak, teşkil edilmiştir. Beş kişiden oluşan Bakanlar Kurulu:

  • Abdurrahman Melek (Başvekaletle ile beraber dahiliye, hariciye, müdafaa ve emniyet işleri)
  • Cemil Yurtman, (Adliye)
  • Cemal Baki, (Maliye ve Gümrük)
  • Faik Türkmen, (Maarif ve Sıhhiye)
  • Kemal Alpar (Nafia ve Ziraat Vekaleti)

Aynı gün Sancak Anayasası "Hatay Anayasası" olarak kabul edilmiştir. Anayasada Devletin adı "Hatay Devleti" olarak değiştirilmiştir. Devletin idare şekli Cumhuriyet, merkezi Antakya olarak belirlenmiştir. Yine aynı gün Hatay Bayrağı Kanunu kabul edilmiş ve Hatay Bayrağı bando eşliğinde törenle Meclis binasına çekilmiş, 11 pare top atılmıştır.