Hanife (kabile)

Hanife, Benî Hanife veya Benu Hanife, Yemame kökenli Arap kabilesi.

Bekir bin Vail kabilesinin önemli bir koludur. Yurtları Arabistan’ın orta kısmında bulunan Yemame bölgesi olup burada göçebe ve yerleşik olarak yaşıyorlardı.

Peygamber Muhammed’in Müslüman olmaları yönündeki iki daveti de geri çevirmişler ancak onun ölümünden bir yıl önce 631 yılında Müslüman olmuşlardır. Daha sonra peygamberlik iddia eden Müseylime’yi destekleyip İslamdan çıkmışlar, onun ölümünden sonra tekrar İslam dinine girmişlerdir.