Hanbelilik

Sünni İslam'da bir fıkıh mezhebi

Hanbelî mezhebi veya Hanbelîlik (Arapçaاَلْمَذْهَبُ الْحَنَابَلَةُ), İslam dininin Sünnî (fıkıh) mezheplerinden biri.[7] Hanbelilerin itikatta (inançta) mezhepleri ise Eş'ariliktir. İsmini kurucusu olan Ahmed bin Hanbel'den (780-855) alır. Hanbelilik mezhebinin, Suudi Arabistan başta olmak üzere, Kuveyt, Bahreyn gibi körfez ülkelerinde ve yer yer Irak'ta mensupları bulunmaktadır. Selefilik ve Vehhabîlik bu mezhebin alt kolları olarak ortaya çıkmıştır. Sünnilik içerisinde en az takipçisi bulunan mezheptir.

Hanbelilik
Hanbeli mezhebi (koyu yeşil)
Hanbeli mezhebi (koyu yeşil)
Kurucu
Ahmed bin Hanbel
Önemli nüfusa sahip bölgeler
 Suudi Arabistan[1]
 Kuveyt[2]
 Birleşik Arap Emirlikleri[3]
 Katar[4]
 Umman[5]
 Irak[6]
Dinler
İslam
Kutsal kitaplar
Kur'an-ı Kerim

İmam-ı Hanbelî (Ahmed bin Hanbel)'in kendi usulüne göre şer'i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola Hanbelî Mezhebi denir. Ehl-i Sünnet itikadında olan Müslümanlardan amellerini, yani ibadet ve işlerini bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Hanbelî denir.

Hanbelî Mezhebi'nde Kur'an ve hadis kaynağı önde gelir. Kitap ve sünnette kesin bilgi yoksa karşıtı bulunmayan sahabî sözü ile doğrultusunda uygulanır. Karşıtlık varsa Kur'an ve sünnete en yakını tercih edilir. Daha kuvvetli bir delil yoksa gönderilmiş haber, kıyasa tercih edilir. Kıyasa en son başvurulur. Hanbelî Mezhebi nakil ve rivayete ağırlık veren bir ekoldür.

Ahmed bin Hanbel, İslâm devletinin sınırlarının genişlemesi ve artık İslâmî kuralların saf hâliyle yeterli olmamasından dolayı gerekli yerlerde aklın kullanımını savunan Mu'tezilîlere karşı çıkmıştır. Ahmed bin Hanbel'e göre "Kur'an'da yazılanlar ya da hadisler dışında hiçbir şey yoktur." Her konunun çözümü için gerekli olan şeyler bu ikisinde vardır. Ahmed bin Hanbel'in; Halife Me'mun'un adamları tarafından sorguya çekildiğinde yalnız Kur'an'dan ayetler ve hadisler okuyarak cevap verdiği, onlardan anlam çıkarmaları reddettiği, kendisine deliller gösterilmek istendiğinde sustuğu, böylece bunu dinî itikad bakımından bir "bid'at" telakkî ederek karşı koyduğu bilinmektedir.

İmam Hanbel'in ölümünden sonra ağırlığı azalan mezhep, Abdülkâdîr Geylânì, İbn Teymiyye gibi İslâm âlimlerinin bu mezhepte ibadet yapmasıyla tekrar canlanmıştır.[kaynak belirtilmeli]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2023. 
  2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2023. 
  3. ^ https://gezimanya.com/orta-dogu/birlesik-arap-emirliklerinde-din-ve-inanc#:~:text=%C3%9Clke%20n%C3%BCfusunun%20b%C3%BCy%C3%BCk%20%C3%A7o%C4%9Funlu%C4%9Funu%20M%C3%BCsl%C3%BCmanlar,Hanbeli%20Mezhebi%20Emirlikler%20'de%20yayg%C4%B1nd%C4%B1r 21 Temmuz 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..
  4. ^ https://www.islamiarastirmalar.com/upload/pdf/2fb1cb1bf3e1068.pdf 27 Temmuz 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.?
  5. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2023. 
  6. ^ "Arşivlenmiş kopya". 21 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2023. 
  7. ^ "Sorularla İslamiyet". 28 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2016.