Ahmed bin Hanbel

Ahmed bin Hanbel, (Arapça: ‏‎‎‎‎‎‎‎‎أحمد بن حنبل‏‎‎‎‏‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎) (d. 780, Bağdat - ö. 31 Temmuz 855, Bağdat[1]) Hanbelî Mezhebi'nin öncüsüdür. İmam-ı Şafiî'nin öğrencisidir. "El-Müsned" adındaki hadis kitabında otuzbin hadis vardır. İslam Devleti'nin sınırlarının genişlemesi ve fıkhî konularda çoğalan sorular ve fikir ayrılıklarının artması üzerine bâzı noktalarda Kur'an'ın dışında aklın da kullanımını savunan Mutezilelere karşı çıkmıştır. Abbasî halifeleri Me'mun, Muttasım ve Vâsık'ın kabul ettiği ve baskıyla kabul ettirmeye çalıştıkları Kur'ân'ın mahluk olduğu fikrine karşı gelmiş ve birkaç yıl zindana mahkûm edilmiştir. İnanç konularına dair er-Red Ale’z-zenadıka ve’l-Cehmiyye adlı "Zındık ve Cebriyye yanlılarına karşı anti-tez" anlamına gelen bir eseri vardır. Vahhabilik ve Selefiyye gibi İslâmî akımlar, çıkış noktalarını Hanbelî Mezhebi'ne dayandırırlar.

Ahmed bin Hanbel
‏‎‎‎‎‎‎‎‎أحمد بن حنبل‏
Ahmad bin Hanbal Name.png
Doğum 780
Bağdat,
Ölüm 31 Temmuz 855 (75 yaşında)
Bağdat
Vatandaşlık Abbasi Devleti
Bilimsel kariyeri
Dalı Hanbeli mezhebi

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ AHMED b. HANBEL, İslâm Ansiklopedisi