Ahmed bin Hanbel, (Arapça: ‏‎‎‎‎‎‎‎‎أحمد بن حنبل‏‎‎‎‏‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎) (d. 780 - ö. 31 Temmuz 855) Hanbeli mezhebinin öncüsüdür.

Ahmed bin Hanbel
‏‎‎‎‎‎‎‎‎أحمد بن حنبل‏
Doğum 780
Bağdat,
Ölüm 31 Temmuz 855 (75 yaşında)
Bağdat
Vatandaşlığı Abbasi Devleti
Din Sünni İslam
Dalı Hanbeli mezhebi

Ahmed bin Hanbel, 780 (Hicri 164) yılında Bağdat'ta doğdu, 31 Temmuz 855'te (12 Rebîülevvel 241) Bağdat'ta vefât etti.[1] İmam-ı Şafii'nin öğrencisidir. "El-Müsned" adındaki hadis kitabında otuzbin hadis vardır. İslam devletinin sınırlarının genişlemesi ve fıkhi konularda çoğalan sorular ve fikir ayrılıklarının artması üzerine, bazı noktalarda Kuran'ın dışında aklın da kullanımını savunan Mutezilelere karşı çıkmıştır. Abbasi halifeleri Memun, Mutasım (Abbasi) ve Vasık (Abbasi)'ın benimsediği ve baskıyla kabul ettirmeye çalıştıkları Kuran'ın mahluk olduğu fikrine karşı gelmiştir ve birkaç yıl zindana mahkûm edilmiştir. İnanç konularına dair er-Red Ale’z-zenadıka ve’l-Cehmiyye adlı bir eseri vardır. Bu eserin Türkçesi "Zındık ve Cebriyye yanlılarına karşı anti-tez" anlamına gelir. Vahhabilik ve Selefiyye gibi İslami akımlar, çıkış noktalarını Hanbeli mezhebine dayandırırlar.

Dış bağlantılarEdit

KaynakçaEdit

  1. ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-b-hanbel