Ahmed bin Hanbel

Hanbelî mezhebinin kurusu ve imamı olan din bilgini.
(İmam-ı Hanbelî sayfasından yönlendirildi)

Ahmed bin Hanbel, (Arapça: ‏‎‎‎‎‎‎‎‎أحمد بن حنبل‏‎‎‎‏‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎) (780, Bağdat - 31 Temmuz 855, Bağdat[1]) Hanbelî Mezhebi'nin öncüsüdür. İmam-ı Şafiî'nin öğrencisidir. "El-Müsned" adındaki hadis kitabında otuzbin hadis vardır. İslam Devleti'nin sınırlarının genişlemesi ve fıkhî konularda çoğalan sorular ve fikir ayrılıklarının artması üzerine bâzı noktalarda Kur'an'ın dışında aklın da kullanımını savunan Mutezilelere karşı çıkmıştır. Abbasî halifeleri Me'mun, Muttasım ve Vâsık'ın kabul ettiği ve baskıyla kabul ettirmeye çalıştıkları Kur'ân'ın mahluk olduğu fikrine karşı gelmiş ve birkaç yıl zindana mahkûm edilmiştir. İnanç konularına dair er-Red Ale’z-zenadıka ve’l-Cehmiyye adlı "Zındık ve Cebriyye yanlılarına karşı anti-tez" anlamına gelen bir eseri vardır. Bir İslâmî akım olan Selefiyye'nin çıkış noktası Hanbelî Mezhebi'ne dayandırılmaktadır.[2]

Ahmed bin Hanbel
Ahmad bin Hanbal Name.png
Hat yazısıyla "Ahmed bin Hanbel"
Kendi dilinde adı أحمد بن حنبل
Doğum Ahmed bin Hanbel
780
Bağdat, Abbasi Devleti
Ölüm 31 Temmuz 855 (75 yaşında)
Bağdat, Abbasi Devleti
Etnik köken Arap
Tanınma nedeni Hanbelilik mezhebinin kurucusu
İslam fıkıh ve hadis bilgini
Memleket Basra (kökeni)
Kariyeri
Dalı Fıkıh
Etkilendikleri İmam Şafii
Etkiledikleri Hanbelilik mezhebi
Selefilik

Dış bağlantılarDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ "AHMED b. HANBEL, İslâm Ansiklopedisi". 16 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Temmuz 2019. 
  2. ^ "HANBELÎ MEZHEBİ: Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri". Ahmed b. Hanbel’in görüş ve düşüncelerini temsil eden veya savunan kişiler için “ashâb-ı Ahmed” ve “Hanâbile” gibi sıfatlar kullanılmaya başlanmış, bu arada çeşitli konulardaki sorulara verdiği cevaplar ve fetvalar “mesâil” adıyla toplanmış, bu oluşum, daha sonra akaid ve fıkıhta adına Hanbelî mezhebi veya Selefiyye denilen yeni bir ekolün temelini teşkil etmiştir. TDV İslam Ansiklopedisi. 16 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ekim 2020.