Genç Dünya yaratılışçılığı

Genç Dünya yaratılışçılığı; Cennet'in (Ahiret'in), Dünya'nın ve Dünya'daki yaşamın yaklaşık 6.000-10.000 sene evvel Tanrı tarafından bir anda yaratıldığına inanan dinî görüş. Tevrat'ın Tekvin/Yaratılış (Genesis) kısmındaki anlatımları, Dünya'nın 24 saatten oluşan altı günde yaratıldığı görüşünü doğru kabul ederek bu hesaplama yapılmıştır.

İbrahimî dinlere göre ilk insanlar olan Adem ve Havva'yı resmeden bir eser.

Bu görüşün sahipleri doğal hayattaki bâzı kanıtların, kutsal kitaptaki anlatımı doğruladığına inanır. Bu sebeple Genç Dünya yaratılışını doğrulamayan evrim, jeolojik kanıtlar veya diğer bilimsel teorilerin kusurlu ya da yanlış anlaşılma olduğuna inanırlar. Bu görüşü yaymak için çeşitli organizasyonlar kurulmuş, yaratılış bilimi adı altında bâzı çalışmalar yapılmıştır.

Ancak bilimsel yayınlarda ve bilimsel organizasyonlarda Genç Dünya yaratılışına prim verilmemektedir. Bu sebeple bu görüşün destekçileri bilim dünyasını ayrımcılık yapmak ve sansürlemekle de suçlarlar. Bilim dünyasında ise Genç Dünya yaratılışının bilimsel olmadığı görüşü hakimdir. Örneğin yapılan araştırmalarda 10.000 yıl gibi bir sürenin Dünya'nın yaşı için çok kısa olduğu, birbirinden bağımsız çeşitli dallarda yapılan sayısız deney sonucu Dünya'nın tahmin edilen yaşının 4,5 milyar yıl, canlıların gözlemlenmesinin ise 2 milyar yıl önceye dayandığı hesaplanmıştır.

Hristiyan ve Musevîlerin çoğunluğu tarafından yüzyıllarca inanılan bu görüş, 19. yüzyıldan itibaren terk edilmeye başlamıştır. Günümüzde bu görüşe inananlar azınlıkta kalmıştır. Hristiyan ve Musevîler arasında artık Yaşlı Dünya yaratılışçılığı tercih edilmektedir.

Arkaplanı ve Tarihi Değiştir

İncil'de Yaratılış Değiştir

Genç Dünya yaratılışçıları, görüşlerinin en eski kökenlerinin eski Yahudilikte olduğunu iddia ederek, örneğin, İbn Ezra'nın Yaratılış tefsirine (c. 1089-1164) atıfta bulunurlar. Vanderbilt Üniversitesi'nden Shai Cherry, modern Yahudi ilahiyatçıların genellikle yazılı metnin bu tür gerçek yorumlarını reddettiğini ve bilimin bazı yönlerine karşı çıkan Yahudi yorumcuların bile Dünya'nın çok daha eski olduğuna dair bilimsel kanıtları genel olarak kabul ettiklerini belirtiyor. Yaratılıştan MÖ 4004'e uzanan kronoloji en çok kabul gören ve en popüler kabul oldu, çünkü bu kronoloji Kral James İncilinde basılmıştı. Tarihsel Yahudi veya Hristiyan geleneklerinde şimdiye kadar kaydedilen en genç yaratılış tarihi, 17. yüzyılda Yom-Tov Lipmann Heller tarafından söylenen MÖ 3616 iken [1] önerilen en eski kronoloji, Kastilyalı Alfonso X tarafından ortaya atılan MÖ 6984'tür [2]. Bununla birlikte, Genç Dünya Yaratılışçılığının bazı çağdaş veya daha yeni savunucuları, Yaratılış Kitabı'nın 5. ve 11. bölümlerinde soyağacında önemli boşluklar önererek bu rakamı birkaç bin yıl daha geriye götürdüler. Örneğin Harold Camping, yaratılışı MÖ 11.013'e, Christian Charles Josias Bunsen ise 19. yüzyılda yaratılışı MÖ 20.000'e tarihlendirdi. Başta Philo dahil olmak üzere birçok erken dönem Yahudi de Yaratılış'ın alegorik bir yorumunu izledi.

Ayrıca bakınız Değiştir

Kaynakça Değiştir

  1. ^ William Hales Yeni Kronoloji ve Coğrafya Analizi, Tarih ve Kehanet, cilt. 1, 1830, s. 210–215
  2. ^ Young's Analytical Concordance of the Holy Bible, 1879, 8. Baskı, 1939 - William Hales Yeni Kronoloji ve Coğrafya Analizi, Tarih ve Kehanet, Vol. 1, 1830, s. 210 ^

Dış bağlantılar Değiştir