Gülbank

Osmanlı ordusunda yeniçerilerin sefere çıkmadan önce okudukları duadır.

Gülbank, bir toplulukça, hep bir ağızdan ezgili biçimde söylenen kalıplaşmış tekbirlere, dualara verilen ad. Genelde Alevi Bektaşi inancında kullanılan bir kelime ve terimdir.