Abdülbaki Gölpınarlı

Türk edebiyat tarihçisi ve tercüman

Abdülbaki Gölpınarlı (12 Ocak 1900, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu – 25 Ağustos 1982, İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti), asıl adı Mustafa İzzet Baki olan edebiyat tarihçisi ve tercüman.

HayatıDüzenle

Abdulbaki Gölpınarlı'nın babası Azerbaycan Gence'nin Gölbulak ilçesinden, annesi ise Kafkas kökenli Vubh veya Ubıhlardandır. Gazeteci olan babası Ahmed Agâh Efendi, Mevlevî idi. Gelenbevi İdâdîsinin son sınıfındayken babasını kaybetti.[1] Tahsiline ara vererek çalışmaya başladı. İstanbul Vezneciler'de kitapçılıkla uğraştı. Çorum'un Alaca ilçesindeki Menbâ-i İrfân İptidâî Mektebinde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1922’de İstanbul’a döndü, sınavla son sınıfına girdiği İstanbul Erkek Muallim Mektebi’ni, ardından da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü, Profesör Köprülüzade Mehmet Fuat Bey'in nezaretinde hazırladığı Melâmilik ve Melâmiler adlı mezuniyet tezi ile bitirdi (1930). Edebiyat öğretmeni olarak Konya, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu liseleriyle İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde çalıştı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Farsça okutmanlığı yaptı. Doktorasını verdikten sonra aynı fakültede Metinler Şerhi okuttu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İslam-Türk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyatı dersleri verdi. 1945’te Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesine aykırı davrandığı iddiasıyla tutuklandı; 10 ay hapis yattıktan sonra beraat etti ve görevine döndü. 1949’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.[2]

EserleriDüzenle

Adını 1931’de yayımladığı Melamilik ve Melamiler adlı eseriyle duyuran Gölpınarlı; Türkiyat Mecmuası, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası’nın yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda bilimsel makale yayımladı. İslam Ansiklopedisi ile Türk Ansiklopedisi’nin çeşitli maddelerini yazdı. Divan edebiyatını eleştirel olmaktan ziyade ideolojik bir yaklaşımla değerlendirdiği ileri sürülen[kaynak belirtilmeli] Divan Edebiyatı Beyanındadır (1945) adlı kitabıyla büyük tartışmalara yol açtı.[3][4]

AraştırmalarıDüzenle

 • Yunus Emre Divanı (1943-1948)
 • Fuzuli Divanı (1950)
 • Nedim Divanı (1951)
 • Mevlâna Celaleddin (1951)
 • Mevlânadan Sonra Mevlevilik (1953)
 • Hayyam ve Rubaileri (1953)
 • Rumeli'de Yürükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan (1957)
 • Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli (1963)
 • Alevi Bektaşi Nefesleri (1963)
 • Hafız Divanı (1968)
 • 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar (1969)
 • 100 Soruda Tasavvuf (1969)
 • Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin (1966)
 • Hurufilik Metinleri Kataloğu (1973)
 • Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik (1979)
 • Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri (1978)
 • Kur'an-ı Kerîm ve Meali (1955)
 • Nehc'ul belağa

KaynakçaDüzenle

 1. ^ https://islamansiklopedisi.org.tr/golpinarli-abdulbaki
 2. ^ "Abdulbaki Gölpınarlı Kimdir - Timetürk Biyografi". www.timeturk.com. 29 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Eylül 2019. 
 3. ^ "Abdülbaki Gölpınarlı Kimdir Eserleri". www.derszamani.net. 15 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Eylül 2019. 
 4. ^ "Abdülbaki Gölpınarlı Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri". www.turkedebiyati.org. 3 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Eylül 2019. 

Dış bağlantılarDüzenle