Ferdinand Piper

Alman kilise tarihçisi

Ferdinand Karl Wilhelm Piper (d. 17 Mayıs 1811 Stralsund; ö. 28 Kasım 1889 Berlin) Alman kilise tarihçisi.

1849'da IV. Friedrich Wilhelm'in desteğiyle 1920'ye değin aktivitesini sürdüren Berlin Üniversitesi Hristiyan Müzesi'ni kurmuştur. Dünyadaki en eski hristiyan arkeolojisi enstitülerinden birisini Berlin'de kurmuş ve direktörlüğünü de üstlenmiştir. 1867 yılında yayınladığı ve Hristiyanlardan kalma epigrafik ve arkeolojik kalıntıların konu edindiği eserini "Anıtsal Teoloji'ye Giriş" (Einleitung in die monumentale Theologie) olarak adlandırmıştır.