Fatıma bint Musa el-Kâzım

Fatıma bint Musa el-Kâzım bilinen adıyla Fatıma Masume (Arapça: فاطمة المعصومة, Farsça: فاطمه معصومه), Musa el-Kâzım ve Necme Hatun’un kızı. Türbesi İran’ın Kum şehrindedir.[1]

HayatıDüzenle

Fatımâ-ı Masume 12 İmamlar’dan 7.’si olan Musa el-Kâzım’ın kızı ve 8.’si olan Ali er-Rızâ’nın kız kardeşidir. Eski kaynaklarda doğum tarihi hakkında kesin bilgiler mevcut değildir ama bazı kaynaklarda doğum tarihi hicretin 173. yılında Zilkade ayının birinci günü Medine’de olduğu belirtilmiştir.[2]

Masume’nin adı Fatıma’dır. Çeşitli lakapları vardır: Tahire, Hamide, Barre, Raşide, Takiye, Nakiye, Raziye, Merziye, Seyyide, Uhtu Rıza.

Fatıma Masume hicretin 201 yılında kardeşini görmek için Medine'den İran'a doğru hareket etti. Meşhed'e doğru giderken İran'ın Save şehrine ulaştığında, hastalandı. Kum şehrine ulaştıktan 17 gün sonra 28 yaşında öldü.[3][4]

 
Fatıma Masume'nin Türbesi

Ölüm tarihi hakkında kesin bilgiler mevcut değildir, ancak yeni kaynaklara göre hicretin 201. Yılında Rebiülahir ayının 10’unda ölmüştür[5]

Fatıma Masume’nin kabrinin ziyaretinin faziletli olduğu yönünde Masum İmamlardan bazı hadisler nakledilmiştir. Ca'fer es-Sâdık'tan nakledilen bir hadis şöyledir: "Allah’ın bir haremi vardır ve orası Mekke’dir. Resulullah’ın bir haremi vardır ve orası, Medine’dir. Müminlerin Emiri’nin bir haremi vardır ve orası, Kufe’dir ve biz Ehlibeyt’in bir haremi vardır ve orası, Kum’dur." [6]

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle