Ana menüyü aç

Ca'fer es-Sâdık

Ca'fer es-Sâdık[1], Yediciler/Karmat’îyye ve İsnâaşeriyye'nin Altıncı, İsmâ‘îlî-Mustâ‘lîyye/Nizâr’îyye'nin Beşinci imamı, Câferiyye Şiîliği'nin adını aldığı şahsiyet.

Ca'fer es-Sâdık
جعفر الصادق
İsnâaşeriyye'nin altıncı imamı
İsmâiliyye'nin beşinci imamı
Ca'ferî fıkhının kurucusu.
Jafar Sadik Name in Arabic.gif
Ca'fer es-Sâdık ismi yazılı bir levha
Tam ismi
Ebû Abdillâh Ca‘fer b. Muhammed el-Bâkır b. Alî Zeynil‘âbidîn
Babası Muhammed el-Bakır
Annesi Ümmü Ferve
Doğum 699 ila 702
Medine
Ölüm 765

KimliğiDüzenle

"Sâdık/Sıddık" lâkâbıyla meşhûr olup tam adı Ebû Abdullah Câ'fer bin Muhammed el-Bakır bin Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn'dir.

Babası, Mustâ‘lîyye/Nizâr’îyye mezheplerinde Dördüncü, Karmat’îyye/İsnâ‘aşer’îyye mezheplerinde ise Beşinci imâm olarak kabul edilen Muhammed el-Bakır; annesi ise Ebu Bekrü's-Sıddık'ın torunu Kasım bin Muhammed'in kızı Ümmü Ferveh es-Sıddıka'dır. Babası Muhammed Bâkır tarafından Câ'fer-i Sâdık’ın diğer dedesi olan Ali Zeyne'l-Âbidîn ise Ali'nin torunudur. Bu nedenle, "İmâm Câ'fer es-Sâdık"; tarihte " Ali’nin torununun torunu" olan yegâne şahsiyettir.

Şiîlikteki önemiDüzenle

Şiîlik’te On İki İmâmların altıncısı olan "Câʿfer es-Sâdık," İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek ile Musa el-Kâzım’ın da babasıdır. Şiî öğretisine göre Câʿfer-i Sâdık’ın en büyük özelliği ise tam bir rehber öğretmen olmasıdır.

ÖlümüDüzenle

Şiîlik öğretisine göre, Hicrî 148 aynı zamanda Milâdî 8 Aralık 765 tarihinde Abbâsî Hâlifesi Ebû Câʿfer "el-Mansûr"'un emriyle zehirletilerek öldürülmüştür.[2] Medine'de meşhur Bâki Mezarlığı'nda yatmaktadır.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle