Erken Modern Çağ

(Erken Modern Dönem sayfasından yönlendirildi)

Erken Modern Dönem veya Yeni Çağ, Avrupa tarihinde Orta Çağ'ın sonu ile Yakın Çağ ve Sanayi Devrimi arasındaki dönemdir. Bu bağlamda Erken Modern Dönem, 15. yüzyılın ikinci yarısından 18. yüzyılın ikinci yarısına kadar geçen yaklaşık üç asırlık dönemi kapsar.

Çağın başlangıcı farklı tarih olaylarına bağlanmıştır. Yeni Çağ, 1453 senesinde Doğu Roma İmparatorluğu'nun Fatih Sultan Mehmed liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu tarafından Doğu Roma başkenti Kostantiniyye şehrinin fethi ile başlamıştır. Avrupa'da Rönesans'ın başlaması veya coğrafi keşifler dönemi de çağın başlangıç noktalarından kabul edilmektedir.

Çağ, eEkonomik çöküntü içerisinde bulunan ve soylular ile aralarında yaşamsal farklar sebebi Fransız Halkı tarafınca patlak veren ve daha sonra bütün Avrupa ile dünya ülkelerinin tarihini değiştiren Fransız İhtilali ile bitmiştir.

Dönemin belirleyici olaylarıDüzenle