Dış salgı bezi

(Ekzokrin bezler sayfasından yönlendirildi)

Dış salgı bezleri ya da Ekzokrin bezler, salgılarını özel bir kanal aracılığıyla ya da doğrudan vücut dışına veren bezlerdir.

Ekzokrin bezler, stroma ve parankima denilen iki kısımdan oluşur. Ekzokrin bezlerin bağ dokudan oluşan kısmına stroma, epitel dokudan oluşan kısmına parankima denir. Tükürük bezleri, derideki ter ve yağ bezleri ekzokrin bezlere örnektir. Ekzokrin bezler, embriyonik gelişim sırasında örtü epitelinden köken alıp gelişir. Bez epitelinin sınıflandırılması şöyledir:

  • Epitel doku ile ilişkisine göre:
  • Bezlerin hücre sayısına göre:
  • Bezi oluşturan birimlerin şekline göre:
  • Bezi oluşturan birimlerin sayısına göre:
  • Salgının özelliğine göre:
  • Salgısını meydana getiriş şekline göre:

Ayrıca bakınız

değiştir