Holokrin bezler

salgılama sırasında tüm hücre içeriğinin ya da hücrenin tamamının kullanıldığı bezler

Holokrin bezler; salgılama sırasında tüm hücre içeriğinin ya da hücrenin tamamının kullanıldığı bezlerdir. İki çeşidi vardır:

  • Aktif holokrin bez; salgılanan madde canlı hücrenin kendisidir. Testislerdeki spermler, ovaryumda ovum (yumurta) bu gruptandır.
  • Dejeneratif holokrin bez; parçalanmış olan hücrenin içeriği salgıdır. Derideki süt ve yağ bezleri bu grup beze örnektir.

Ayrıca bakınızDeğiştir