Merokrin bezler

sitoplazmalarından kayıp vermeden ya da çok az miktarda kayıpla salgı yapan hücrelerin oluşturduğu bezler

Merokrin bezler; sitoplazmalarından kayıp vermeden ya da çok az miktarda kayıpla salgı yapan hücrelerin oluşturduğu bezlerdir.

Bu tip hücrelerde granüllü endoplazmik retikulumda oluşan salgı, Golgi aygıtına aktarılır. Burada son şeklini alıp, kesecikler (granüller) halinde hücrenin apikal kısmından dışarı verilir. Salgılandıkları organın yüzeyini nemli ve kaygan tutarlar, terlemeyi sağlarlar. Tükürük bezleri, ter bezleri, pankreasın bir kısmı, sindirim, solunum ve ürogenital yollardaki bezler bu tiptir.

Merokrin bezlerinde ENaC adlı Na+ kanalları vardır.[1]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Hanukoglu, Israel; Boggula, Vijay R.; Vaknine, Hananya; Sharma, Sachin; Kleyman, Thomas; Hanukoglu, Aaron (2017). "Expression of epithelial sodium channel (ENaC) and CFTR in the human epidermis and epidermal appendages". Histochemistry and Cell Biology. 147 (6). ss. 733-748. doi:10.1007/s00418-016-1535-3. PMID 28130590. 

Ayrıca bakınızDeğiştir