Tübüler bezler

Tübüler bezler; epitel hücrelerinin bazılarının tüp şeklinde yaptığı invaginasyonlar ile oluşan bezlerdir.

Köpeğin midesinin pilor bölümünden bir bez

Basit ve Birleşik olmak üzere iki türü vardır:

  • Basit Tübüler Bezler: Boşaltım kanalı olmayan çok hücreli bezlerdir. Salgının yapıldığı son kısım doğrudan epitelin yüzeyine açılır. İnce bağırsaberkülin çöküntüleri bu bezlere örnektir. Salgının oluştuğu kısım kendi üzerine kıvrılmış ise bu beze; basit kıvrımlı tübüler bez denir. Düz bir boşaltım kanalı ile yüzeye açılır. Merokrin tip ter bezleri bu beze örnektir. Son kısmı oluşturan yapının birkaç dala ayrılması ile basit dallı tübüler bezler oluşur. Mide ve uterusta bulunan bezler, ağız boşluğu, dil, özefagus ve duodenumdaki bazı bezler bu tip beze örnektir.
  • Birleşik Tübüler Bezler: Salgının yapıldığı son kısımlar dallı, kıvrımlı tüpçüklerden oluşmuştur. Salgı, salgı ve boşaltım kanallarını geçerek lümene iletilir. Ağız boşluğundaki muköz bezler, mide ve duodenumdaki bezlerin bazıları, testis ve böbrek tübülleri birleşik tübüler bezlerdendir.

Ayrıca bakınızDeğiştir