Ebu Bekir'in soyağacı

Ebu Bekir (573 – 23 Ağustos 634/H.13), Muhammed'den (632-634) sonra ilk Müslüman hükümdardır. Sünniler onu, dört salih halifeden (Raşidun) ilki olan halife olarak görmektedir.[1]

Soy ağacı

değiştir
Esma bint Adiy el-Barigiye Mürre bin Ka'b Hind bint Surayr bin Ta'labe
Ka'b bin Sa'd
Amr bin Ka'b
Amir bin Amr Sakhar bin Amr
Hind bint Nuqayd Ebu Kuhafe Osman bin Amir Selma Ümm'ül-Hayr bint Sakhar
Ümmü Ferve
Kureybe Ebu Bekir Mu'tak U'tayk[2] Kuhafe
Ümmü Amir

Torunları

değiştir
Eşler Çocuk Torun Diğer Torunları
Kuteyle bint Abduluzza bin Abd bin Es'ad (boşandı) Esma bint Ebu Bekir Abdullah bin Zübeyr (Haccac bin Yusuf tarafından öldürüldü)

Yahya bin Abbad bin Abdullah
Abdullah bin Ebu Bekir Abdulllah, 'Atika bint Zayd ile evlendi ama sorunu yoktu
Ümmü Ruman bint Amir ibn Uveymir ibn Zuhal ibn Dahman (Kinaneoğullarından) Abdurrahman ibn Ebu Bekir Ebu Atik Muhammed Abdurrahman, birçok Ebu Bekir el-Sıddiki ailesinin atasıdır: Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen, Irak, Güney ve Orta Asya'daki Kureyşi aileleri. Afrika boynuzunda, Somali, Etiyopya ve Kenya'da Sheekhaal veya Figi Ömeri ailesi olarak bilinirler.
Aişe bint Ebu Bekir Aişe, İslam peygamberi Muhammed ile evliydi.
Esma bint Ümeys ibn Ma'ad ibn Teym el-Hat'emiyye (Ca'fer ibn Ebu Talib'in eski karısı, daha sonra Ebu Bekir'in ölümünden sonra Ali ile evlendi.) Muhammed ibn Ebu Bekir Kasım ibn Muhammed ibn Ebu Bekir Ümmü Fervah bint el-Kasım
Ca'fer es-Sadık (Ümmü Ferve'nin oğlu)
Ebu'l-Farac bin el-Cevzi (el-Kasım ibn Muhammad ibn Ebu Bekir'nin soyundan)
Habibah bint Kharijah ibn Zayd ibn Abi Zuhayr (Banu al-Harith ibn al-Khazraj kabilesinden) Ümmü Hultum bint Ebu Bekir [3] Talha ibn Ubeydullah, Zekeriya, Yusuf (bebeklik iken öldü) ve Aişe tarafından [4] Abdurrahman ibn Abdullah el-Mahzum, İbrahim el-Ahval, Musa, Ümmü Hümeyd ve Ümmü Osman tarafından.

Ayrıca bakınız

değiştir
  1. Ebu Bekir – Soy ağacı
  2. ÖmerSoy ağacı
  3. OsmanSoy ağacı
  4. AliSoy ağacı

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "A Critique of Saqifa". Al-Islam.org. 10 Kasım 2013. 20 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  2. ^ Tarikh ar-Rusul wa al-Muluk 3/ 425
  3. ^ Tartib wa Tahthib Kitab al-Bidayah wan-Nihayah by ibn Kathir, published by Dar al-Wathan publications, Riyadh Kingdom of Saudi Arabia, 1422 Anno hegiræ (2002) compiled by Dr. Muhammad ibn Shamil as-Sulami, page 16, 9960-28-117-5.
  4. ^ Muhammad Ibn Sad, Tabaqat al-Kubra, vol. 8. Translation by Bewley, A. (1995). The Women of Medina, p. 298. London: Ta-Ha Publishers.

Konuyla ilgili yayınlar

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir