Dioecesis Daciarum

Roma İmparatorluğu sivil dioecesisi
Dioecesis Daciarum
Διοίκησις Δακίας
Dioecesis Daciarum
Bizans İmparatorluğu'nun Dioecesis'i
ca. 337 – ca. 602
Dioecesis Daciarum harita üzerinde
Daciarum ve Illyricum 400 AD
Merkez Serdica (modern Sofya)
Tarih Geç Antik Çağ
 - Dioecesis Moesiarum'un bölünmesi ca. 337
 - Yeni oluşturulan Illyricum praetoria idaresi ile birleştirilmesi 357
 - İtalya praetoria idaresi ile birleştirilmesi 384
 - I. Theodosius'un ölümü ile Illyricum ile yeniden birleştirlmesi 395
 - Avarlar tarafından yıkılması ca. 602
Bugün parçası Bulgaristan
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Kuzey Makedonya

Dioecesis Daciarum (LatinceDioecesis Daciae, YunancaΔιοίκησις Δακίας), modern batı Bulgaristan, orta Sırbistan, Karadağ, kuzey Arnavutluk ve kuzey Kuzey Makedonya bölgelerinden oluşan geç Roma İmparatorluğu dioecesis'i. Başkenti Serdica (modern Sofya) ve Illyricum praetoria idaresine bağlıydı.

TarihDüzenle

 
Dioecesis ile Roma İmparatorluğu, 300 AD
 
Dioecesis ile Roma İmparatorluğu, 400 AD
 
Dioecesis Daciarum ve vilayetlerini içeren 6. yüzyılda kuzey Balkanlar haritası.

İsmin kaynağıDüzenle

Emperor Aurelianus (270-275), 260’tan bu yana imparatorluktan Gallia ve Hispania’nın ayrılması, Asya’daki Sassanilerin ilerlemesi, Carpiler ve Gotların Moesia ve İlirya’da yarattığı yıkımlar nedeniyle, Trajan'ın yarattığı Daçya'yı terk etti ve birlikleri ile geri çekilip, onları Tuna'daki Roma sınırına sabitledi. Yeni Dacia Aureliana Tuna'nın güneyinde, Moesia merkez dışında Serdica başken olacak şekilde düzenlenmiştir.

Dacia Traiana'nın Romalılar tarafından terk edilmesine, Eutropius tarafından Breviarium historiae Romanae, IX kitabında yer verilmiştir.

OluşturulmasıDüzenle

Diocletianus (284-305) idari reformları sırasında, Orta Balkanlar ve Yunan yarımadasını içeren Dioecesis Moesiarum oluşturuldu, Sonra, fakat, muhtemelen I. Konstantin (306-337) zamanında Dioecesis ikiye bölündü ve güneyde Dioecesis Macedoniae oluşturuldu, Dioecesis Daciarum kuzeyde kaldı.

Dioecesis Daciarum, beş vilayetten oluşuyordu: Dacia Mediterranea (Dacia Aureliana'nın güney ve orta bölümleri ), Dacia Ripensis (Dacia Aureliana'nın güney ve Tuan bölümleri), Moesia Prima (Moesia Superior'un kuzey bölümü ), Dardania (Moesia Superior'un güney bölümü) ve Praevalitana (Dalmaçya'nın doğu bölümü).

Dioecesis'in başkenti Serdica (modern Sofya) idi. Vicarius tarafından yönetilirdi. Notitia dignitatum'a (erken 5. yüzyıl imparatorluk arşiv belgesi) göre, vicariust vir spectabilis rütbesindeydi.

I. Theodosius tarafından 384 yılında dioecesis, Galya İmparatorluğu'ndaki Magnus Maximus'un gaspını tanıdığı için muhtemelen Justina'ya kısmi tazminat olarak Batı İmparatorluğu'na aktarıldı. Bununla birlikte, 395'teki ölümünden sonra, güneydeki Dioecesis Macedoniae ile birlikte Illyricum praetoria idaresini oluşturarak Doğu İmparatorluğu'na döndü.

YıkılmasıDüzenle

Bölge, 5. yüzyıl ortasında Hunlar tarafından harap edilmiş ve en son geç 6. yüzyıl ve erken 7. yüzyıl Avarlar ve Slavlar tarafından istila edilmiştir.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle