Strategikon

Geç 6. yüzyılda yazılmış ve İmparator Mavrikios'a sunulmuş askeri talimat
(Mauricius'un Strategikon'u sayfasından yönlendirildi)

Strategikon ya da Strategicon (YunancaΣτρατηγικόν) savaş talimatıdır, Geleneksel olarak geç 6. yüzyılda yazılıp ve Bizans İmparatoru Mauricius'a sunulduğu düşünülür; giriş bölümündeki kelimeler ile "kendisini generalliğe adamış kişiler için", "ortalama temel bir el kitabından ziyade" daha pratik bir talimattır.

Strategikon'un, asker kökenli İmparator Mauricius'un getirdiği askeri reformları sisteme bağlamak çabasıyla yazılmış olabilir. Akademik çevrelerde Strategikon'un gerçek yazarı hakkında tartışma vardır. Mauricius sadece yazımı için görevlendirme yapmış olup; muhtemelen kardeşi Petros ya da saraydaki bir başka general gerçek yazarıdır. Tarihi de tartışmalıdır. Eğer 6. yüzyılda yazılmışsa, Mauricius'un Balkan ve Pers seferleri deneyimlerini sisteme bağlamak için Strategikon üretilmiştir ya da talimatlar bu seferler ile uyumlu hale getirilmiştir; fakat geç 19. yüzyıldan başlamak üzere tarihçiler 8. ya da 9. yüzyıla ait sonraki tarihleri tartışmışlardır, bunun sebebi filolojik ve teknolojik geri plandır.[1] Her durumda bu çalışma, 10. yüzyılda İmparatorlar VI. Leon (Taktika) and Nikiforos Fokas (De velitatione and Praecepta Militaria) sunulan makaleler ile birlikte Orta Çağ'ın en önemli askeri metni olarak kabul edilir; özellikle Leon'un Taktika'sı geniş şekilde Strategikon'dan alınmıştır.

Metin, 6. ve 7. yüzyıl Bizans ordusunun kullandığı taktiklerin çeşitli yönlerinin anlatıldığı 12 bölüm ya da "kitap" içerir. Temel olarak süvarilerin taktikleri ve düzenlerine odaklanır ayrıca piyade, kuşatma, yük katarları, talimler ve ilerleyiş konularını da anlatır. VII ve VIII. kitaplar, generallere talimatlar ve ilkeler şeklinde pratik tavsiyeleri içerir. Onbirinci kitap çeşitli Bizans düşmanlarının (Franklar, Lombardlar, Avarlar, Türkler ve Slavlar) etnografik portrelerini içeren konulardan oluşur. Strategikon ayrıca Bizans Hukuk Literatürüne aittir çünkü askeri suçlar ve cezalarının listesini içerir.[2]

İçerik

değiştir
 • Kitap I – Giriş
 • Kitap II – Süvari savaş düzeni
 • Kitap III – Süvari Tagma düzeni
 • Kitap IV – Pusular
 • Kitap V – Yük katarları üzerine
 • Kitap VI – Çeşitli taktikler ve talimler
 • Kitap VII – Strateji. Generalin dikkate alması gereken noktalar
 • Kitap VIII – [Genel talimatlar ve ilkeler]
 • Kitap IX – Sürpriz saldırılar
 • Kitap X – [Kuşatmalar]
 • Kitap XI – Çeşitli halkların karakter ve taktikleri
 • Kitap XII – [Karma düzen, piyade, Kamplar ve Avlanma]

Kaynakça

değiştir
 1. ^ Lynn White, Jr., Medieval Technology and Social Change, Oxford University Press, 1964, pp. 20-21, gives the argument for a later date on technological grounds; his notes on p. 144 list some of the works arguing for a later date on philological grounds.
 2. ^ Petersen, Charles. "The Strategikon: A forgotten military classic". Air War College. 22 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ocak 2012. 

Dış bağlantılar

değiştir