İmparator VI. Leon'un Taktika'

Taktika (YunancaΤακτικά) Yaklaşık 895–908 yıllarında İmparator VI. Leon ya da onun adına yazılmış Bizans askeri talimatı[1] ve daha sonra oğlu VII. Konstantinos tarafından düzenlenmiştir.[2] Çizimler, Aelian, Onasander ve Mauricius'un Strategikon'u gibi daha erken dönem yazarlarından alınmıştır,[3] Bizans Askeri taktikleri üzerine ana çalışmalardan biridir, Bizans'ın "yeniden fetih çağının" arefesinde yazılmıştır. Orijinal Yunanca başlık, Grekçeτῶν ἐν πολέμοις τακτικῶν σύντομος παράδοσις ("savaş taktiklerinin kısa talimatları") dır.

Taktika (İtalyan baskısı, 1586)

Taktikapiyade ve süvari tertipleri, talimleri, kuşatmalar ve Deniz savaşları vb. üzerine ayrıntıyla donatılmıştır. Mevzuat diliyle yazılmış ve 20 Anayasa (Διατάξεις Diataxeis)[4] ile bir son söz içerir ve antik taktiklere yoğunlaşmış 12 ek bölüm ile tamalanır.

Metin değiştir

Taktika metni, Leon'un kendi kuşağı içinde birçok birçok en çok güvenilir tarihli el yazması prototipe taşınmıştır. Leon, Taktika içinde İslam'ın "kutsal savaş" doktrininin Hristiyanlar tarafından askeri uygulamalara uyarlanması gerektiğini belirtmiştir.[5] 10. yüzyıl Floransa el yazmasından G. T. Dennis (ed.) tarafından İngilizceye The Taktika of Leo VI. Text, Translation and Commentary ([CFHB 49] Dumbarton Oaks, Washington, D.C. 2010) olarak çevrilmiştir.[6]

İçerik değiştir

 • Önsöz
 • Bölüm I - Taktikler üzerine ve General üzerine
 • Bölüm II -General kim olmalı üzerine
 • Bölüm III - Karar nasıl alınmalı üzerine
 • Bölüm IV - Subayların karargahlarının ve şartlarının bölümleri üzerine
 • Bölüm V - Ordular üzerine
 • Bölüm VI - Süvari ve piyadenin teçhizatı üzerine
 • Bölüm VII - Süvari ve piyadenin talimleri üzerine
 • Bölüm VIII - Askeri cezalar üzerine
 • Bölüm IX - Yürüyüş üzerine
 • Bölüm X - Yük kervanları üzerine
 • Bölüm XI - Kamplar üzerine
 • Bölüm XII - Askeri hazırlıklar üzerine
 • Bölüm XIII - Muharebeden önceki gün üzerine
 • Bölüm XIV - Muharebe günü üzerine
 • Bölüm XV - Bir kasabayı kuşatmak üzerine
 • Bölüm XVI - Savaş bittikten sonraki eylemler üzerine
 • Bölüm XVII - Ani saldırılar üzerine
 • Bölüm XVIII - Çeşitli barbar ve Romalı tertipler hakkında çalışma üzerine
 • Bölüm XIX - Deniz savaşları üzerine
 • Bölüm XX - Çeşitli düsturlar üzerine
 • Son söz

Sylloge Tacticorum'dan ekler

 • Bölüm XXXII - Onların (Antik Yunan) Piyade tertipleri
 • Bölüm XXXIII - Onların (Antik Yunan) Süvari tertipleri
 • Bölüm XXXIV - Onların (Antik Yunan) Karma tertipleri
 • Bölüm XXXV - Ordu ve birliklerinin subaylarının Romalı isimleri nasıldır
 • Bölüm XXXVIII - Romalı Piyade Orduları
 • Bölüm XXXIX - Romalı Süvari Orduları
 • Bölüm XLI - Names of Troop Maneuvers
 • Bölüm XLII - Falanks tertipleri
 • Bölüm XLIII - Derinlemesine, piyade ve süvari tertipleri, onların uzunlukları ve tertip içinde bir piyadenin kapladığı hacim, tertip içinde bir süvari ve bir okun uçuşu.
 • Bölüm LIII - Kuşatma yapan general ne yapmalı
 • Bölüm LIV - Düşmanın etrafını saran general ne yapmalı
 • Bölüm LV - General şiddetli bir savaş yapmadan düşman sınırına yakın hızlı bir şekilde bir kale nasıl inşa eder

Kaynakça değiştir

 1. ^ Religious service for Byzantine soldiers and the possibility of Martyrdom, c.400 - c.1000, Paul Stephenson: "Just Wars, Holy Wars, and Jihads: Christian, Jewish, and Muslim Encounters and Exchanges", ed. Sohail H. Hashmi (Oxford University Press, 2012), 35.
 2. ^ Edward N. Luttwak, The Grand Strategy of the Byzantine Empire (Harvard University Press, 2009), 305.
 3. ^ Edward N. Luttwak, The Grand Strategy of the Byzantine Empire, 305.
 4. ^ Shaun Tougher, The Reign of Leo VI (886-912): Politics and People (Brill, 1997), 169.
 5. ^ Bernard Lewis, The Middle East:A brief history of the last 2000 years (Scribner, 1995), 234–235.
 6. ^ George Dennis, The Taktika of Leo VI (Dumbarton Oaks, 2010), xiii.

Dış bağlantılar değiştir