Denge politikası

Osmanlı zamanında izlenilen bir strateji

Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. ve 20. yüzyılda Avrupa devletlerinin arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirme politikasına denge politikası denir. Osmanlı Devleti ilk kez Mısır'ı işgal eden Fransa'ya karşı İngiltere ve Rusya'nın desteğini alarak denge politikasını uygulamıştır. Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda da Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirmeye çalışmıştır. Büyük toprak kayıplarının yaşanmasıyla birlikte Avrupa devletleriyle zaman zaman ittifaklar kurma yoluna gitmiştir. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı'ndan sonra denge politikasını temel politika olarak kullanmaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti'nin denge politikası uygulamasını zorunlu kılan nedenler şunlardı:

  • Toprak kayıpları.
  • Kaybedilen toprakları savaşarak geri alma ümidinin kalmayışı.
  • Büyük devletlerin Osmanlı üzerindeki çıkar çatışmaları.