Cisterna magna

Ssterna magna veya serebellomedular sistern beyni çevreleyen zarlarından araknoid ve beyin incezarı arasındaki beynin en büyük sisternal boşluklarından biridir. Bu boşluklar topluca subaraknoid sarnıçlar olarak adlandırılır. Sisterna magna, beyincik ve omurilik soğanının sırt yüzeyi arasında bulunur. Dördüncü ventrikülde üretilen beyin omurilik sıvısı, yanal açıklıklar (Luschka) ve orta açıklık (Magendi) yoluyla sisterna magnaya akar.

Cisterna magna
Gray768.png
Diagramüç büyük sisterni göstermektedir. Sisterna magna cisterna cerebellomedullaris olarak gösterilmektedir.
Latince isim cisterna cerebellomedullaris posterior
Sistem ventriküler sistem
Tanımlayıcılar
JSTOR cisterna-magna
Microsoft Academic 2778200158
MeSH D002946
TA 5402
FMA 83721

Diğer iki temel sarnıç, pons ve omurilik arasında bulunan pontin sarnıcı ve serebral pedinküller arasında yer alan pedünkülerarası sarnıç .

Beyin omurilik sıvısı elde etmek için en yaygın olarak kullanılan, klinik yöntem lomber fonksiyon olsa da[1] sisterna magnadan da nadir durumlarda örnekleme yapılabilir.[2]

Sisterna magna, önce pons ve beyincik ile, arkada şakak kemiğinin petröz parçası ile uzanan beyin zarı arasında bulunur. Sarnıç üstte pontomezensefalik zar ile sınırlanır ve bu zar, sisterna magna ile ambiyans sarnıcı birbirinden ayırır. Bu iki sarnıcı ayıran zar önce orta beyin ve ponsa, yan ve arkada sert zar serbest kenarına tutunur.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Boon (2004). "Lumbar puncture: Anatomical review of a clinical skill". Clinical Anatomy. 17 (7). ss. 544-53. 
  2. ^ Ward (1989). "Anatomic evaluation of cisternal puncture". Neurosurgery. 25 (3). ss. 412-5. 
  3. ^ Rhoton, Rhoton (1 Eylül 2000). "The Posterior Fossa Cisterns". Neurosurgery (İngilizce). 47 (suppl_3). ss. S287-S297. doi:10.1097/00006123-200009001-00029. ISSN 0148-396X.