Ventriküler sistem

Ventriküler sistem, odacık sistemi (ya da odacık dizgesi) medulla spinalis içindeki özeksel kanal ile devam eden, beyin omurilik sıvısı ile dolu, beyindeki bir grup yapıdan oluşur.

Bileşenler değiştir

Sistem dört ventrikülü kapsar:

Bu ventriküllerden başlayan birkaç ara bağlantı kanalı vardır fakat genelde bunlardan yalnızca ilk ikisi ventriküler sistemin bir parçası olarak kabul edilir:

Ad (Eponim Ad) Nereden Başlar Nereye Açılır
sağ ve sol ventriküllerarası boşluk (Monro) üçüncü ventrikül dördüncü ventrikül
akuadukt serebral (Sylvius) üçüncü ventrikül dördüncü ventrikül
orta açıklık (Magendie) dördüncü ventrikül subaraknoid aralık/cisterna magna
sağ ve sol yanal açıklık (Luschka) dördüncü ventrikül Subaraknoid aralık

Her ventrikül, beyin omurilik sıvısı üreten koroid pleksus içerir. Beyin omurilik sıvısı, kendilerini sınırlayan kemik yapının içindeki beyin ile omurliği çevreleyen ve bir yastıkçık gibi koruma görevi yapan sıvıdır.

Dört adet beyin ventrikülü vardır: sağda ve solda bir çift yanal ventrikül, orta hatta ise üçüncü ventrikül ve dördüncü ventrikül. Beyin içinde yer alan şekil itibarıyla C harfine benzeyen yanal ventriküller, diğer ventriküllere göre daha büyüktür ve bazal gangliyonların sırt yüzünü sararlar. Yanal ventriküler, alın boynuzu, şakak boynuzu ve artkafa boynuzu aracılığıyla sırasıyla beynin ön, artkafa ve şakak loblarına uzanırlar.İki yanal ventrikül, Ventriküllerarası boşluk aracılığıyla, ara beynin ortasında bulunan üçüncü ventrikül ile bağlıdır. Üçüncü ventrikül de akuadukt serebral aracılığıyla, ön beyinde bulunan dördüncü ventrikül ile bağlantılıdır. Subaraknoid boşluğa açılarak ventriküllerde üretilen beyin omurilik sıvısının beyincik ve beyin kabuğunu kuşatmasını sağlayan üç delik dördüncü ventrikülde bulunur. Dördüncü ventrikül, omurilikteki santral kanal ile devam eder ve beyin omurilik sıvısının, omuriliğin iç yüzüne de akmasına izin verir.