Kiliks

(Cilix sayfasından yönlendirildi)

Cilix (Yunanca Kílix ) ya da Kiliks, Yunan mitolojisine göre Agenor ve Telephassa veya Argiope'nin oğludur ve Kadmos, Phoenix ve Europa'nın erkek kardeşiydi.[1][2]

Kişisel bilgi
Kiliks
Ebeveynler Agenor ve Telephassa
Kardeşler Europa, Kadmos, Phoenix
Çocuklar Thasus, Thebe

Europa, Zeus tarafından kaçırıldığında, Agenor üç oğlunu kızını bulmaları için gönderir ve onu bulana kadar geri dönmemelerini emreder. Ancak hiçbiri kız kardeşini bulamaz. Cilix sonunda Anadolu'ya yerleşir. Yerleştiği yere onun adı verilir ve Kilikya olarak anılır.[1][2][3] Cilix'in yolculuğunda Thasus isimli oğlu olur (aynı zamanda Poseidon'un oğlu da olabilirdi) ve Thasus daha sonra amcası Kadmos'un yolculuğunda ona eşlik eder.[1] Thasus'un Thasos Adasının kralı olduğu söylenir. Ayrıca Iasion ve Kibele'nin oğlu Corybas ile evlenen Thebe isimli bir kızı olmuştur.[4]

Azra Erhat Cilix'ten Mitoloji Sözlüğünde aşağıdaki gibi bahseder.

Agenor'un oğlu, Europe, Kadmos, Thasos ve Poiniks'in kardeşi (Tab. 10). Kardeşleriyle birlikte kaçırılan Europe'yi aramaya gider, bulamayınca Kilikya bölgesine yerleşir ve buraya adını verir. Bir efsaneye göre Kiliks, Europe'nin Zeus'tan olan oğlu Sarpedon'la birlikte komşu Lykia'ya saldırır, zafer kazanır ve Sarpedon'a bu bölgenin krallığını verir (Sarpedon).[5]

Masallar değiştir

Yazar Nathaniel Hawthorne'un Arapsaçı Masalları adlı romanında "Ejderha'nın" hikâyesinde Cilix yer alır. Hikâye, Europa'nın ortadan kaybolmasının ve ailesinin onu daha genç bir kitleye yönelik arayışının yeniden anlatılmasıdır. Arama grubu Phoenix'ten ayrıldıktan sonra, Cilix diğerlerinden daha fazla eziyet çekiyor gibidir. Gruba "Rüyadaki insanlar gibi olduğumuzu düşünüyorum" der; kayıp Europa'yı uzun zamandır aradıklarını, bu yüzden nasıl göründüğünü veya nasıl ses çıkardığını hatırlayamadığını, aynı zamanda var olup olmadığını sorguladığını belirtir. Cilix, "buraya yerleşmeye karar verdiğini" belirtir ve Thasus, Kadmos ve Telephassa'yı kendisine katılmaya davet eder. Hepsi reddeder, ancak bir yerleşim yeri inşa etmesine yardım ederler. Diğer yerleşimciler de ona katılarak kendi yaşam alanlarını inşa ederler ve bu topraklar Kilikya'ya dönüşür. Cilix'in küçük meskeni mermer bir saraya dönüşür; sakinleri onun bir kralın oğlu olduğunu öğrendikten sonra onu ülkenin kralı yapmaya karar verirler. Her öğlen balkonda, "uzun mor bir cübbe içinde ve başında mücevherli bir taçla" belirir. Yeni hükûmetinin ilk eylemlerinden biri, Europa'yı aramak için dünyanın başlıca krallıklarını ziyaret etmek üzere bir grup göndermek olur. Hawthorne'un hikâyede Cilix'ten son bahsedişinde, Cilix'in pişmanlığına değinir ve "Bu nedenle, Cilix'in, kendini kanıtlayabildiği sürece Europa'yı aramaktan vazgeçtiği için gizlice kendini suçladığı bana göre açık. "

Thasus ile ilişkisi değiştir

Bazı kaynaklar, Thasus'un Cilix ile bir kardeş veya yeğen olarak akraba olduğunu iddia etse de, Thasus'un soyağacı üzerinde tam olarak anlaşmaya varılmamıştır. Hawthorne'un hikâyesi özellikle Thasus'u bir "oyun arkadaşı" olarak gösterir ve Agenor ile hiçbir kan bağından bahsetmez. Bununla ilgili çok az bilgi vardır ve geniş çapta anlaşmaya varılan tek bilgi, Thasos'un Thasos kentini kurduğudur.

Kilikya değiştir

Efsaneye göre Kilikya, Cilix'in küçük şehrinden hızla büyüyerek bir ülkeye dönüştü. Tarihsel olarak Kilikya, Anadolu'nun güneydoğu kısmındaki antik Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Neolitik dönemden itibaren iskân edilmiştir. Çoğunlukla engebeli arazi, güneyde Akdeniz, kuzeyde ve doğuda dağlarla çevrilidir. Kilikya, Likya'nın komşusuydu. Kilikyalılar ve Likyalılar, Yunanlara göre iyi bir karaktere sahip değillerdi ve sık sık Akdeniz kıyılarından geçen Yunanlar gibi birbirleriyle de savaştılar. Arazi de İncil etkileri vardır. Kilikya'nın başkenti Tarsus, Havari Pavlus'un ünlü doğum yeridir. Hristiyanlık haberi Kilikya'ya ulaştığında Pavlus gelir ve bu topraklarda kiliseler kurar. İncil'de, özellikle Elçilerin İşleri 6-23'te Kilikya'dan çok kez söz edilir. Elçilerin İşleri 15:41, Havari Pavlus'un Kilikya'ya geri döndüğünü, "Ve kiliseleri kutsayarak Suriye ve Kilikya'dan geçti" diyerek anlatır. Pavlus, tutsak olarak Roma'ya yaptığı deniz yolculuğunda Kilikya'dan da geçmiştir. Martin P. Nilsson'ın Yunan Mitolojisinde Mikenlerin Kökeni adlı kitabında, Nilsson Kilikya ve Likya'dan arkeolojik bir bakış açısıyla bahseder. Topraklar artık gerçekten daha çok efsanevi bir şekilde bilinmektedir. Orada pek fazla eser bulamaz, ancak Nilsson, "Ne yazık ki bu ülke arkeolojik olarak neredeyse bilinmiyor. Ancak yakın zamanda Kilikya'yı ziyaret eden Dr. Gjerstad, bu bölgede Miken kolonizasyonuna dair kanıtlar olduğunu bana bildirdi" belirtir. Ancak Yunan Mitolojisinde Mikenlerin Kökeni 1932'de yayınlandığından, daha fazla eser bulunmuş olabilir.

Etimoloji değiştir

Yazar Adrian Room'un Klasik Mitolojide Kim Kimdir? adlı kitabında, Cilix'in adının etimolojisini açıklayan bir giriş yazar. Room, "belki onun adına ceras, 'boynuz' ve sarmal, 'bükülmüş' ve hatta cyllos ile bir bağlantı, 'çarpık' bir karışımını görebiliriz” diye yazıyor. Bu anlamlar, Cilix'in kız kardeşi Europa'yı Girit kıyılarına götüren beyaz bir boğa şeklindeki Zeus'un boynuzlarına atıfta bulunmaktadır. Kilikya'nın etimolojisi, bulunduğu arazinin iki kısmına göre ikiye ayrılır. Kilikya Trachea, Yunancada "engebeli Kilikya"ve Kilikya Pedias Eski Yunanca'da "düz Kilikya" anlamındadır.

Soyağacı değiştir

Yunan Mitolojisinde Argos Soyağacı
İnakhosMelia
ZeusIoPhoroneus
EpafosMemphis
LibyaPoseidon
BelusAchiroëAgenorTelephassa
DanaosElephantisAigyptosKadmosCilix EuropaPhoenix
MantineusHypermestraLynceusHarmoniaZeus
Polydorus
SpartaLakedaimonOcaleaAbas AgaveSarpedonRhadamanthys
Autonoe
EurydiceAkrisiosİnoMinos
ZeusDanaeSemeleZeus
PerseusDiyonisos
  Erkek
  Kadın
  Ölümsüz

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b c Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca 3. 1. 1
  2. ^ a b Hyginus, Fabulae, 6 & 178
  3. ^ Herodotus, Histories, 7. 91
  4. ^ Diodorus Siculus, Library of History, 5. 49. 3
  5. ^ Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat. s. 176.