Aigyptos

Aigyptos, Yunan mitolojisinde Poseidon ile Nil'in erkek torunu.

Melampodların (Karaayak) ülkesini fetheder ve oraya kendi adını verir. Elli kızın babası, kendisinin kerdeşi Danaos'a rahatlık vermez.