Danaë (GrekçeΔανάη), Yunan mitolojisinde Argos kralı Akrisios'un ve Euryidice'nin kızıdır.[1] Zeus'la ilişkisinden Perseus doğmuştur.[1] Bazen Latium'un Ardea şehrini kurmakla itibarlandırılır.

Danae ile oğlu Perseus
Danae ile altın yağmuru, antik yunan vazosu

Erkek varislerinin yokluğuyla hayal kırıklığına uğrayan Akrisios, bu durum değişecek mi diye kehanetlere başvurur. Kahinin bildirdiğine göre torunu tarafından öldürülecektir. Ancak Danae'nin çocuğu yoktur ve kral onu yer altında tunçtan bir odaya kapatır. Ancak Zeus odasının tavanındaki küçük bir hava deliğinden altından bir yağmur olarak girer ve onu hamile bırakır. Kısa süre sonra çocukları Perseus doğar.

Torununu öldürerek tanrıların gazabını çekmemek için Akrisios, anne ve çocuğu direkt öldürmek yerine onları tahtadan bir tabuta koyarak denize atar. Deniz, Poseidon tarafından sakinleştirilir ve Danae'yle oğlu Zeus tarafından kurtarılır. Kral Polydectes'in erkek kardeşi balıkçı Dictys tarafından misafir edildikleri Seriphos adasına sürüklenirler. Kayaya vuran sandık birkaç gün sonra Dictys adında bir balıkçı tarafından bulunur. Dictys, Perseus'u yetiştirir. Ancak Polydectes, Danae’yi gördüğünde ona aşık olur ve onunla evlenmek ister. Ancak, Danae'nin oğlu Perseus artık büyümüştür. Bu yüzden Kral Polydectes eğer Danae ile evlenirse tahtının tehlikeye girmesinden korktuğu için Perseus'u ortadan kaldırmak için ona Medusa'nın başını getirmesi emrini verir.

Daha sonra, Perseus Medusa'yı öldürüp Andromeda'yı kurtardıktan sonra kehanet gerçekleşir. Perseus, Argos'a gidecektir ancak şans eseri atletik oyunların yapıldığı Larisa'ya gider ve orada kargısıyla (veya diskiyle) Akrisios'u kazara kafasından vurur. Argos'a geri dönmeye utanır ve krallığı Akrisios'un erkek kardeşi Proteus'un oğlu Megapenthes'e verir. Kendi krallığını Tiryns'e kurar ve burada ayrıca Mycenae ve Midea'nın kurucusu olur.

Başka bir rivayete göreyse, büyük babasının annesiyle kendisini öldürme teşebbüsüne sinirlenerek Perseus Argos'a döner ve Akrisios'a meydan okur. Medusa'nın başını alarak Akrisios ve dalkavuklarını taşa çevirir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b Morales, Helen (2007). Classical mythology: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0192804761.