Bona Dea, Roma mitolojisinde Tanrı Faunusun kızı olan ve doğurganlık, iyileştirme, bekaret ve kadınların koruyucu tanrıçası. Zaman zaman Fauna adıyla da bilinir.

Bona Dea

Bona Dea bekaret ve doğurganlıkla ilgili bir tanrıçadır. Ayrıca hastalıkları iyileştirici bir tanrıça olduğundan tapınağının bahçesinde şifalı bitkiler bulunurdu. Romanın köleler gibi alt sınıftan insanlar ve çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar arasında oldukça saygı görürdü.

Tapınağı Aventine Tepesinde bulunmasına rağmen gizli tapınım ritülleri tanınmış Romalı magistraların evlerinde yerine getirilirdi. Ritüller 4 Aralık günü ve sadece kadınların katılabileceği tapınım ayinleri ile yerine getirilirdi. Bu ayinlerde erkeklerin yaptığı resim ya da çizimlere ilave olarak erkek hayvan bulundurulması ve törenler sırasında- bir keresinde sarhoş olup babası Faunus tarafından bir mersin değneği ile dövüldüğü için- "şarap" ve "mersin" kelimelerinin de kullanılması da yasaktı. Törenler her yıl Romanın en üst düzey magistrasının eşi himayesinde, Vesta bakirelerinin de katılımıyla düzenlenirdi. Törenler hakkında çok az şey bilinmektedir ancak tapınımların tarımsal bir orijine dayanıyor olması muhtemeldir. Bu festival sırasında yaşanan en ünlü olay M.Ö. 62 yılında Publius Clodius'un pontifex maximus Jül Sezar'ın evinde düzenlenen törene gizlive kadın kılığında girmesidir. Sezar, Roma'nın en güçlü patrici ailelerinden birisini gücendirmemek adına Clodius'un duruşmasında ona karşı tanıklık vermemiş ve Cladius rüşvet ve gözdağı sayesinde beraat etmişti. Bununla beraber Sezar, karısı Pompeia'dan "karım hakkında hiçbir şüphe olmamalı" diyerek boşanmıştı.

Bona Dea sikkeler üzerinde bir taht üzerinde otururken ve elinde bir cornucopia tutarken resmedilir. Yılan iyileştirici özelliğinden dolayı onun atributu olarak bilinir.

Kaynakça

değiştir
Roma mitolojisi serisi
Baş Tanrı ve Tanrıçalar
Apollo | Ceres | Diana | Juno | Jüpiter | Mars | Merkür | Minerva | Venüs | Vulcanus
Divus Augustus | Divus Julius | Fortuna | Lares | Plüton | Quirinus | Sol | Vesta
Kişileştirilmiş Kavramlar
Aius Locutius | Angerona | Concordia | Copia | Fides | Fortuna | Spes