Diana (mitoloji)

Roma mitolojisinde ayın ve avcılığın bakire tanrıçası

Diana, Roma mitolojisinde ayın ve avcılığın bakire tanrıçasıydı. Yunan mitolojisinde Artemis'e denktir. İkiz erkek kardeşi Apollo ile Delos adasında doğmuş olan Diana'nın, ebeveynleri Jüpiter ile Latona'dır. Gökteki sembolü aydır. Geyik ve dişi ayı sembol hayvanlarıdır.

Klasik Diana heykeli; Louvre, Paris
Diana ve Callisto; İskoç Ulusal Müzesi, İskoçya
Corregio'nun Diana tablosu; Parma, İtalya