Diana (mitoloji)

Roma mitolojisinde ayın ve avcılığın bakire tanrıçası

Diana, Roma mitolojisinde ayın ve avcılığın bakire tanrıçasıydı. Yunan mitolojisinde Artemis'e denktir. İkiz erkek kardeşi Apollon ile Delos adasında doğmuş olan Diana'nın, ebeveynleri Jüpiter ile Latona'dır. Gökteki sembolü aydır. Geyik ve dişi ayı sembol hayvanlarıdır. Avcılar ismiyle bilinen bir av grubu vardır. Genellikle 12 ile 15 yaşlarında kız görünümündedir. Avcılar grubunda tarih boyunca genellikle kızlar bulunsa da nadiren erkekler de bulunmuştur. Ay tanrıçası görevini Selene' den almıştır. Ay ve avcılığın yanında kız çocukları, doğum ve daha birçok şeyin tanrıçasıdır.

Klasik Diana heykeli; Louvre, Paris
Diana ve Callisto; İskoç Ulusal Müzesi, İskoçya
Corregio'nun Diana tablosu; Parma, İtalya

Doğum Latona, Diana ve Apollo' ya hamileyken Juno tarafından lanetlendiği için yeryüzünde kökü bulunan hiçbir yerde doğum yapamayacak şekilde lanetlenir. Jüpiter ona yardım etmez. Latona da yeryüzüyle bağlantısı bulunmayan yüzen bir ada olan Delos' ta doğum yapar. Bu doğum gerçekleştikten sonra Delos yeryüzüne kök salar. Diana ve Apollo, Delos' un koruyucularıdır.