Lares, Roma mitolojisinde koruyucu tanrılardan biri. Kökeni belirsizdir. res tanA Lares'in, bulundukları yerin veya işlevlerinin sınırları içinde olan her şeyi gözlemlediğine, koruduğuna ve etkilediğine inanılıyordu.

Lares tanrısı

Zeus'un Juturne adındaki peri kızına olan aşkını Hera'ya anlattığı için Zeus'un dilini keserek Hermes'le birlikte cehenneme yolladığı Lara adındaki periye Hermes'in aşık olması ve onunla beraber olması sonucu olan çocuğun ismi.