Patrici veya patrisyen, başlangıçta Antik Roma'daki seçkin ailelerden oluşan bir gruba verilen addı. Roma İmparatorluğu'nun sonraki dönemlerinde bu sınıf daha geniş kesimleri içine dahil etmiştir.

Patrici kelimesi Latince kökenini pater'in (baba) çoğulu olan patres'den alan patricius'dan gelir. Pater Roma Senatosu'nun esas üyeleri için kullanılan bir kavramdı.

Patricilerin Roma vatandaşları olarak özel bir konumları vardı. Rahiplik pozisyonlarının çoğu patriciler dışındakilere kapalıydı. Patricilerden zaman zaman Senato sınıfı olarak da bahsedilir ancak patricilerin hepsi Roma Senatosu'nda yer almıyordu. Cumhuriyetin son dönemindeki senatörlerin büyük bölümü patrici değildi.

Doğu Roma İmparatorluğu'nda da patrisyen sınıfı varlığını sürdürmüştür.

Kaynakça

değiştir