Ana menüyü aç

Bengi Balıkesir ova köylerinde ve özellikle Pamukçu kasabası çevresinde oynanan hızlı ritmli Zeybek oyunlarına verilen isimdir. Bengi, "sonsuzluk, ebedi" anlamına gelmektedir. Orhun kitabelerinde "bengü" olarak geçen sözcüklere rastlanmaktadır. Oyunda diz vurma ve çökmeler ön plandadır. Oyunda "bengi" nidaları vardır.

Kazanılan zaferlerden sonra öldürülen düşman sayısı kadar çökme yapılarak bunun kutlanması sebebiyle türediği rivayet edilir.

Antalya ve Bergama, İzmir çevresinde de bengi, mengi, bengü şeklinde ifade edilen ayak yapısı olarak Balıkesir oyunlarına benzeyen çeşitleri de vardır.

Bengi aynı zamanda "ebedi, ölümsüz" anlamında öz Türkçe bir sözcüktür.